Solidar Śląsko Dąbrow

Międzynarodowe centrale związkowe wezwały do realizacji górniczej Umowy Społecznej

Ogólnoświatowe oraz europejskie organizacje zrzeszające związki zawodowe wezwały polskie i unijne władze do realizacji górniczej Umowy Społecznej. List w tej sprawie ITUC, IndustriALL Global Union, ETUC i industriAll European Trade Union przesłały do Margrethe Vestager, wiceszefowej Komisji Europejskiej oraz Marzeny Czarneckiej, minister przemysłu.

List ma związek z zaplanowaną na poniedziałek 5 lutego wizytą Marzeny Czarneckiej oraz ministra aktywów państwowych Borysa Budki w Brukseli. Delegacja polskiego rządu ma rozmawiać o notyfikacji Umowy Społecznej z Margrethe Vestager, która w KE odpowiada za konkurencję oraz Marošem Šefčovičem, wiceprzewodniczącym KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu.

– ITUC, IndustriALL Global Union, ETUC i industriAll European Trade Union wzywają decydentów do zapewnienia pełnego wdrożenia Umowy Społecznej w polskim sektorze górnictwa węgla kamiennego, podpisanej w maju 2021 r. między polskim rządem, przedstawicielami samorządów, spółkami górnictwa węgla kamiennego i polskimi związkami zawodowymi – czytamy w liście wysłanym 29 stycznia.

Autorzy listu wskazali, że skala transformacji w Polsce jest nieporównywalnie większa w zestawieniu z innymi krajami UE. – W obecnym kontekście rosnących napięć społeczno-gospodarczych, niezwykle ważne jest, aby stworzyć pewność, że zarówno polski rząd, jak i Komisja Europejska, pozostają wraz ze związkami zawodowymi zaangażowane w ustanowienie społecznie odpowiedzialnego procesu stopniowego wycofywania się z wydobycia węgla . – czytamy w dokumencie.

Ogólnoświatowe i europejskie centrale związkowe wezwały do jak najszybszej notyfikacji Umowy Społecznej, czyli zatwierdzenia przez Komisję Europejską pomocy publicznej przewidzianej w tym dokumencie. Zaapelowały też do unijnych i polskich władz o współpracę ze związkami zawodowymi w procesie wdrażania Umowy Społecznej.

Międzynarodowa Konfederacja Zwiazków Zawodowych (ITUC), Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), industriAll European Trade Union, IndustriALL Global Union łącznie zrzeszają kilkaset mln pracowników na całym świecie. ETUC jest jedyną centralą zawodową w UE uznawaną przez Komisję Europejską za tzw. ponadsektorowego europejskiego partnera społecznego.

Podpisana 28 maja 2021 roku Umowa Społeczna Dotycząca Transformacji Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego Oraz Niektórych Procesów Transformacji Województwa Śląskiego określa zasady i tempo procesu stopniowego wygaszania górnictwa węgla kamiennego w Polsce, który ma się zakończyć w 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników, a także system dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych w kopalniach. Kolejne rozdziały Umowy Społecznej dotyczą m.in. inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne technologie węglowe oraz stworzenia instrumentów wsparcia transformacji gospodarczej województwa śląskiego.

kar/industriall-union.org
źródło foto: materiały prasowe PGG