Solidar Śląsko Dąbrow

Świąteczny bonus w rybnickiej spółdzielni

Średnio 1200  brutto zł wyniesie tegoroczna premia świąteczna dla pracowników Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 500 zł do 700 zł zostanie wypłacone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pozostałą część premii sfinansuje zarząd spółdzielni.

Jak podkreślają związkowcy z zakładowej Solidarności, przy uzgadnianiu z zarządem spółdzielni wysokości dorocznych premii świątecznych obowiązuje zasada, że od pracodawcy wszyscy pracownicy otrzymują jednakową kwotę. – Natomiast ta część premii, która pochodzi z funduszu socjalnego, z oczywistych względów jest zróżnicowana, bo jest uzależniona od poziomu dochodów poszczególnych pracowników. Ci, którzy najmniej zarabiają, otrzymują wyższe świadczenia – mówi Wojciech Rupiński, przewodniczący Solidarności w RSM.

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudnia 140 pracowników. Ponad połowa z nich należy do Solidarności.

bg

 

Dodaj komentarz