Solidar Śląsko Dąbrow

Świąteczne bonusy w DB Cargo Polska

500 zł brutto – taką nagrodę z okazji Świąt Bożego Narodzenia otrzymali pracownicy spółki DB Cargo Polska S.A. Ponadto na ich konta wpłynęło dodatkowe świadczenie świąteczne wynoszące, w zależności od dochodu pracownika, od 400 zł do 600 zł brutto. 
 
Te przedświąteczne bonusy wynegocjowała działająca w spółce „Solidarność” wspólnie z pozostałymi organizacjami związkowymi. – W tej chwili trudno mówić o sukcesie, ale trzeba podkreślić, że firma ma za sobą bardzo trudny czas. W pierwszym okresie pandemii wyraźnie spadła ilość pracy przewozowej. Mimo to, od początku byliśmy w stałym kontakcie z pracodawcą, dążąc do tego, aby zachować wszystkie miejsca pracy i nie dopuścić do obniżenia czasu pracy czy redukcji wynagrodzeń. Na szczęście po kilku miesiącach sytuacja ekonomiczna się unormowała i nie było konieczności zastosowania tak drastycznych cięć. Polepszenie wyników finansowych skłoniło nas do wystąpienia do zarządu o jednorazową nagrodę w wysokości 850 zł brutto, która została wypłacona pracownikom we wrześniu. Teraz udało nam się wynegocjować premię świąteczną – mówi Leszek Piskała, przewodniczący „Solidarności” w firmie.  
 
Porozumienie w sprawie nagrody świątecznej i świadczenia z ZFŚS zostało podpisane z przedstawicielami zarządu firmy 16 grudnia. Tego samego dnia „S” przedstawiła także pracodawcy postulat dotyczący podwyższenia w 2021 roku wynagrodzeń wszystkich pracowników zakładu o 500 zł brutto. 
 
DB Cargo Polska należy do niemieckiego koncernu Deutsche Bahn, zajmującego się  kolejowym transportem towarowym. Wraz ze spółkami zależnymi firma zatrudnia ok. 2,8 tys. pracowników.
 
aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/Andreee/CC BY SA 4.0
 

Dodaj komentarz