Solidar Śląsko Dąbrow

Świadczenia po stracie osoby bliskiej

 

Krąg osób, którym należne jest odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym nie jest precyzyjnie określony w przepisach. Kodeks cywilny posługuje się pojęciem „najbliższych członków rodziny” na wskazanie tych osób, którym przyznane powinno zostać odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią bliskiego. Doprecyzowania powyższego pojęcia dokonało orzecznictwo sądowe.

Obecnie nie budzi żadnych wątpliwości, że do wskazanych osób należą:
– małżonek;
– dzieci;
– rodzice;
– rodzeństwo;
– długoletni partner.

Co ciekawe powyżej wskazany krąg osób najczęściej występujących z roszczeniami może zostać znacznie rozszerzony. Odszkodowanie należy się bowiem najbliższym członkom rodziny, którzy wcale nie muszą być ze zmarłym w bliskim stopniu pokrewieństwa. Przykładowo, jeśli zmarły stale opiekował się synem swojego brata i nawiązała się pomiędzy nimi silna więź emocjonalna, to w takim przypadku również świadczenia będą należne. Podobnie będzie wyglądała sytuacja w stosunkach wnuk-dziadkowie, o ile zostanie wykazane, że relacje pomiędzy nimi były dobre, często się spotykali i nawiązane zostały silne więzi rodzinne. O tym komu przyznane powinny zostać świadczenia decyduje zatem faktyczna więź ze zmarłym, a nie formalny stopień pokrewieństwa.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz