Solidar Śląsko Dąbrow

Strażacy zawiesili protest

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność podjęła decyzję o zawieszeniu trwającej od wielu miesięcy akcji protestacyjnej. Strażacy podkreślają, że po wyborach przedstawią swoje postulaty nowemu ministrowi spraw wewnętrznych.

– 8 października zakończy się ostatnie posiedzenie obecnego parlamentu, rząd nie będzie już przed wyborami podejmował żadnych wiążących decyzji finansowych. W tej sytuacji uznaliśmy, że przedstawimy nasze żądania już nowej ekipie rządzącej. Nie chcieliśmy też, aby nasze protesty były przez kogokolwiek łączone z trwającą kampanią wyborczą. Akcja protestacyjna została zawieszona i może zostać wznowiona po wyborach bez względu na to, kto je wygra – mówi Damian Kochoń, przewodniczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.
   
Strażacy domagają się m.in. wzrostu wynagrodzeń na poziomie 17 proc., co ma stanowić rekompensatę za brak rewaloryzacji płac od 2009 roku. Kolejny postulat związkowców dotyczy podniesienia wynagrodzenia za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 proc. do minimum 100 proc. stawki godzinowej strażaka oraz zwiększenia budżetów komend miejskich i powiatowych, które nie zmieniają się od wielu lat. Strażacy chcą również, aby MSW pokryło ze swojego budżetu koszt wypłaty dodatków za wysługę lat dla funkcjonariuszy z długim stażem pracy.

22 września strażacy rozpoczęli akcję protestacyjną w namiotowym miasteczku, które ustawili przed gmachem Kancelarii Premiera. W proteście uczestniczyli kolejno funkcjonariusze straży pożarnej z poszczególnych województw. Akcja w miasteczku namiotowym została zakończona 25 września po tym, jak związkowcy uzyskali zapewnienie ze strony resortu spraw wewnętrznych, że ich postulaty zostaną jeszcze raz przeanalizowane przez ministerstwo.

łk
autor foto: M.Żegliński

 

Dodaj komentarz