Solidar Śląsko Dąbrow

Strażacy zakończyli protest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

25 września strażacy zakończyli kilkudniowy protest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ze stolicy wyjeżdżali z zapewnieniami ze strony przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że zgłoszone przez nich żądania dotyczące podwyżek płac i zwiększenia budżetów komend, zostaną jeszcze raz przeanalizowane przez szefową resortu.
 
Przed zakończeniem protestu związkowcy przekazali petycję skierowaną do premier Ewy Kopacz, którą w imieniu szefowej rządu odebrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy. Jak informuje przewodniczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Damian Kochoń, podczas rozmowy z delegacją protestujących Rakoczy zapowiedział, że postulaty strażaków zostaną ponownie rozważone.
 
Wieczorem przedstawiciele protestujących rozmawiali z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem. – Komendant zapewnił nas, że w rozmowie z szefową resortu będzie zabiegał o podwyższenie środków na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej. Dajemy mu mandat zaufania – mówi  Damian Kochoń.
 
Protest w stolicy rozpoczął się 22 września. Przed kancelarią premiera powstało miasteczko namiotowe. Akcja miała charakter rotacyjny, brali w niej udział strażacy z poszczególnych województw. Powodem zaostrzenia akcji protestacyjnej była zapowiedź szefowej MSW Teresy Piotrowskiej dotycząca podwyżek płac na poziomie niewiele ponad 4 proc. To znacznie mniej niż domagają się strażacy. Likwidacja miasteczka namiotowego nie oznacza zakończenia akcji protestacyjnej w straży pożarnej. 
 
Najważniejszy postulat związkowców dotyczy wzrostu wynagrodzeń na poziomie 17 proc., co ma stanowić rekompensatę braku rewaloryzacji płac od 2009 roku. Strażacy domagają się również podniesienia wynagrodzenia za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 proc. do minimum 100 proc. stawki godzinowej strażaka oraz zwiększenia budżetów komend miejskich i powiatowych, które nie zmieniają się od wielu lat. Kolejne żądanie dotyczy pokrycia w całości z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wzrostu wysługi lat. W ostatnich miesiącach zmienione zostały zasady wypłaty dodatku za wysługę lat dla funkcjonariuszy z długim stażem. Zyskali strażacy, którzy w PSP przepracowali więcej niż 25 lat. Wyższy dodatek powinien im zostać wypłacony z wyrównaniem od stycznia tego roku, ale komendanci jednostek nie otrzymali dodatkowych środków na ten cel.
 
aga
źródło foto:solidarnosc.org.pl

 

Dodaj komentarz