Solidar Śląsko Dąbrow

Strajk w Przewozach Regionalnych

17 sierpnia w Przewozach Regionalnych zostanie przeprowadzony 24 godzinny strajk.  Związkowcy zapowiadają, że jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione, protest zostanie powtórzony tydzień później i będzie powtarzana aż do skutku.

Decyzja o przeprowadzeniu strajku zapadła na posiedzeniu sztabu protestacyjnego, które odbyło się w czwartek 4 sierpnia. – Akcja protestacyjna rozpocznie się o północy i będzie wyglądała podobnie jak strajk ostrzegawczy z 5 lipca. Większość pociągów nie wyjedzie na tory natomiast te, które w momencie rozpoczęcia protestu będą w trasie, zatrzymają się na najbliższej stacji, w taki sposób, aby nie tamować ruchu innym przewoźnikom – mówi Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność. – Protest obejmie przede wszystkim PR, ale niewykluczone, że  przyłączą się do niego również spółki PKP, które wchodzą w skład Związku Pracodawców Kolejowych – dodaje Stanisław Kokot, rzecznik prasowy SKK.

Związki zawodowe działające w PR domagają się 280 zł podwyżki od czerwca. Zarząd spółki proponuje jedynie 120 zł od sierpnia. Ostatnia runda negocjacji płacowych, która odbyła się 30 lipca zakończyła się podpisaniem protokołu rozbieżności. – Postawa zarządu zmusiła nas do sięgnięcia po ostateczny środek, jakim jest strajk. W spółce od trzech lat nie było podwyżek, pracownicy PR zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy zatrudnieni u innych przewoźników, tak więc propozycja zarządu jest absolutnie nie do przyjęcia. Ciągle jeszcze mamy jednak nadzieje, że dojdzie do kolejnych rozmów, podczas których podpiszemy porozumienie i strajku uda się uniknąć – relacjonuje Grymel.

Oprócz żądań płacowych powodem strajku jest również sprzeciw związkowców wobec tworzenia przez marszałków województw, którzy są właścicielami Przewozów Regionalnych, nowych spółek kolejowych obsługujących połączenia regionalne. Na Śląsku wy wyniku powołania spółki Koleje  Śląskie blisko 150 pracowników Śląskiego Zakładu PR otrzymało 31 lipca wypowiedzenia z pracy. Zwolnienia objęły głównie kasjerki, konduktorów oraz pracowników obsługi taboru.

4 sierpnia związkowcy złożyli do prokuratora generalnego zawiadomienie o działaniu na szkodę Przewozów Regionalnych przez marszałków województw: wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. – Na Śląsku pan marszałek, tłumacząc swoją decyzje o powołaniu nowej spółki, powołuje się na przykład Kolei Mazowieckich. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że Koleje Mazowieckie po powstaniu przejęły wszystkie połączenia regionalne w województwie. Koleje Śląskie, mają za to przejąć jedynie najbardziej zyskowne linie. W Przewozach Regionalnych zostaną tylko nierentowne połączenia, co w bardzo krótkim czasie doprowadzi do ich kompletnej ruiny. Naszym zdaniem takie postępowanie marszałka jest świadomym działaniem na szkodę spółki – podkreśla Henryk Grymel.

Przewozy Regionalne są największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce. Codziennie z usług spółki korzysta ok. 300 tys. osób. W dniu strajku na tory nie wyjedzie ok. 2,7 tys. pociągów.

Dodaj komentarz