Solidar Śląsko Dąbrow

Strajk w PKP Cargo

9 listopada rozpocznie się strajk w PKP Cargo. Taką decyzję podjęły 30 października działające w spółce związki zawodowe. Powodem protestu jest brak zgody pracodawcy na podwyżki dla pracowników w wysokości 250 zł netto.

– Strajk  będzie miał charakter kroczący. Rozpoczną go pracownicy Śląskiego Zakładu PKP Cargo w Tarnowskich Górach. W kolejnych dniach do protestu będą się przyłączać pozostałe zakładów spółki w całym kraju – zapowiedział Henryk Grymel, przewodniczący kolejarskiej Solidarności.

Spór zbiorowy na tle płacowym w PKP Cargo trwa od lutego. W ocenie związkowców  zarząd spółki nie realizuje zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych podpisanego przed debiutem giełdowym spółki, zgodnie z którymi załoga miała zapewniony coroczny wzrost wynagrodzeń. Dopiero gdy spór osiągnął fazę mediacji, pracodawca zaproponował podwyżkę wynagrodzeń pracowników o 110 zł netto. Na taki wzrost płac związkowcy nie wyrazili zgody m.in. ze względu na fakt, że w tym samym czasie członkowie zarządu PKP Cargo przyznali sobie podwyżki w wysokości 10 tys. zł.

Związkowcy domagają się podwyżki o 250 zł netto. Swoje żądanie uzasadniają bardzo dużym obciążeniem pracą załogi spółki. Podkreślają, że w związku z realizowanym w spółce programem dobrowolnych odejść pracownikom, którzy zostali w firmie, znacząco poszerzono zakres obowiązków służbowych. W ramach programu dobrowolnych odejść od początku roku zatrudnienie w PKP Cargo zmalało o  4500 osób.

W sierpniu, po fiasku mediacji z pracodawcą we wszystkich zakładach PKP Cargo przeprowadzono referendum strajkowe. 96 proc. głosujących opowiedziało się za rozpoczęciem strajku. We wrześniu w spółce ogłoszono gotowość strajkową. – Naszym zdaniem zarząd spółki miał bardzo dużo czasu na zaproponowanie kompromisowego rozwiązania i uniknięcie tego protestu. Zdajemy sobie sprawę z konsekwencji strajku dla spółki, ale nie możemy pozwolić na to, by pracodawca oszczędzał wyłącznie kosztem pracowników. Teraz czekamy na reakcję zarządu PKP Cargo. Odwołamy strajk tylko pod warunkiem, że spełniony zostanie nasz postulat płacowy – oświadczył Henryk Grymel.

PKP Cargo jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Spółka  zatrudnia blisko 18 tys. pracowników.

bea
 

Dodaj komentarz