Solidar Śląsko Dąbrow

Strajk w JSW?

8 kwietnia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeprowadzone zostanie referendum strajkowe, poinformował dziś podczas konferencji prasowej Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW S.A. Strona związkowa domaga się 10-proc. podwyżki wynagrodzeń dla załóg spółki.

Poza kwestią referendum strajkowego, na konferencji omówiono także sprawy związane z planowana prywatyzacją JSW. 16 marca przedstawiciele związków zawodowych działających w spółce spotkali się w tej sprawie z Ministrem Skarbu Aleksandrem Gradem.

–  Jesteśmy przeciwni prywatyzacji, gdyż nie został spełniony żaden z naszych warunków. Na nasze postulaty pan minister odpowiedział, że upublicznienie to nie jest prywatyzacja, czym zakpił sobie z inteligencji górników. Celem prywatyzacji JSW miało być pozyskanie przez spółkę środków na inwestycję, dzisiaj już wiadomo, że zysk z prywatyzacji, miałby trafić do budżetu – mówi Roman Brudziński, szef Solidarności w kopalni Zofiówka.

Jak relacjonuje przewodniczący, nastroje wśród załóg kopalń są bardzo gorące – Na dzisiaj w przypadku prywatyzacji do akcji JSW byliby uprawnieni jedynie pracownicy zatrudnieni przed 1993 rokiem. Pozostali czyli większość odeszłaby z kwitkiem. Pan minister Grad odpowiedział nam, że wspólnie z prezesem Zagórowskim postara się załatwić korzystne kredyty dla pracowników na zakup akcji – mówi Roman Brudziński.

Mediacje w ramach trwającego od stycznia sporu zbiorowego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności.

Dodaj komentarz