Solidar Śląsko Dąbrow

Strajk w Hucie Pokój został zawieszony

Zapowiedziany na 11 maja 24-godzinny strajk w Hucie Pokój Grupie Kapitałowej Węglokoks został zawieszony. Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych podpisali z prezesem Huty Pokój i prezesami spółek zależnych porozumienie dotyczące wsparcia materialnego dla pracowników zarabiających poniżej 4 tys. zł brutto miesięcznie, czyli ok. 2/3 załogi. Porozumienie nie oznacza końca sporu zbiorowego w firmie. Negocjacje w sprawie podwyżek płac będą kontynuowane.
 
Jak informuje Joachim Kuchta, przewodniczący Solidarności w Hucie Pokój pracodawca zobowiązał się, że przekaże na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 220 tys. zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla pracowników huty i spółek zależnych, których zarobki są niższe niż 4 tys. zł brutto. Taka pomoc będzie udzielana pracownikom przez pięć miesięcy, a jej konkretne kwoty zostaną uzależnione od sytuacji materialnej poszczególnych osób. – Rozmowy zostały wznowione po długim weekendzie majowym. Były bardzo trudne. Pracodawca podtrzymywał swoje wcześniejsze propozycje dotyczące zmian w regulaminie wynagradzania, które doprowadziłyby do likwidacji wszelkich dodatków, m.in. nagród jubileuszowych oraz dodatku z okazji Dnia Hutnika. Najmniej zarabiającym pracownikom chciał dać podwyżkę w wysokości 80 zł brutto. Nie zgodziliśmy się na to, ale ostatecznie udało się wypracować pewien kompromis. Ustaliliśmy, że rozmowy będą kontynuowane, a pracodawca zasili konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dzięki temu pracownicy już na początku czerwca otrzymają pierwszą pomoc – mówi związkowiec. Szacuje, że pomocą materialną objętych zostanie ok. 600 pracowników Huty Pokój i spółek zależnych.
 
Porozumienie zostało podpisane 10 maja przez trzy spośród czterech zakładowych organizacji związkowych: Solidarność, WZZ Sierpień ’80 oraz NSZZ Pracowników Huty Pokój. Strony uzgodniły, że rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń zakończą się najpóźniej 30 listopada. Do tego momentu związki zawieszą wszelkie akcje protestacyjne. Najważniejszy postulat dotyczący podwyżek wynagrodzeń o 300 zł na rękę dla pracowników, których zarobki są niższe niż przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw, pozostaje aktualny. – Mamy nadzieję, że pracodawca zmieni zdanie i w końcu podpiszemy porozumienie, które zagwarantuje pracownikom wzrost płac – dodaje Joachim Kuchta.
 
Huta Pokój Grupy Kapitałowa Węglokoks zatrudnia przeszło 900 osób i zajmuje się produkcją m.in. kształtowników, profili zimnowalcowanych i konstrukcji stalowych. W jej skład wchodzi Huta Pokój oraz spółki: Euroblacha, Eurokonstrukcje i Euroserwis.
 
aga
 

Dodaj komentarz