Solidar Śląsko Dąbrow

Stopniowa prywatyzacja szpitala

Podczas środowej sesji Rady Miasta Dąbrowy Górniczej radni utrzymali kontrowersyjną uchwałę o wydzierżawieniu oddziału kardiologicznego ze struktur miejskiego Szpitala Specjalistycznego. Wprowadzili jedynie autopoprawkę korygująca wadę prawną poprzedniej wersji uchwały.

Uchwała o wydzieleniu oddziału kardiologicznego i poradni ze struktur placówki została przyjęta 12 września i opierała się na ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, która przestała obowiązywać 1 lipca. Autopoprawka radnych polegała więc na wprowadzeniu do uchwały nazwy obowiązującej ustawy o działalności leczniczej.

Równocześnie radni podjęli  uchwałę stwarzającą możliwość wydzierżawiania kolejnych powierzchni szpitalnych prywatnym podmiotom. – Spodziewaliśmy się, że radni przyjmą uchwałę otwierającą drogę do wyłączeń kolejnych oddziałów specjalistycznych – mówi Elżbieta Żuchowicz, przewodnicząca Solidarności w dąbrowskim szpitalu.

Niespodziewanie radni PO, którzy podczas głosowania uchwały wstrzymali się od głosu, wymusili na prezydencie miasta rozpoczęcie natychmiastowej dyskusji na temat przyszłości szpitala. – Radni z PO argumentowali, że nie zgadzają się na cząstkową prywatyzację szpitala  iże  należy rozpocząć rozmowy na temat ewentualnych całościowych przekształceń. Solidarność będzie zabiegała o uczestnictwo w tych rozmowach – zapowiada Elżbieta Żuchowicz. Związkowcy już wcześniej sugerowali, że taka debata jest bardzo potrzebna.  Podkreślają, że nie są przeciwni przekształceniom pod warunkiem, że osoby zatrudnione obecnie w szpitalu otrzymają pakiet gwarancji pracowniczych.
 

Dodaj komentarz