Solidar Śląsko Dąbrow

Stawy znów będą ozdobą chorzowskiego Parku

Największy zbiornik wodny znajdujący się na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie zostanie zrewitalizowany. Na uratowanie Stawu Hutniczego i przywrócenie w nim życia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację przekraczającą 1,2 mln zł. – Najważniejsze prace potrwają do jesieni i obejmą m.in. pogłębianie, oczyszczanie dna ze śmieci i szlamu, pompowanie oczyszczające, poprawę linii brzegowej, wzmocnienie skarp i stabilizację gruntu wokół stawu – mówi Piotr Biernat, rzecznik prasowy Funduszu. Dzięki dotacji udrożniony zostanie przepływ między Stawem Hutniczym i sąsiednim Stawem Perkoz. Przeprowadzona zostanie także hydroizolacja zbiornika matami bentonitowym, co pozwoli na częściowe ustabilizowanie stosunków wodnych na terenie parku.

Prezes WPKiW Andrzej Kotala podkreśla, że remont parkowych stawów trwa już od kilku lat, a środki finansowe z Funduszu pozwolą na szybsze zakończenie prac i pokrycie połowy wszystkich wydatków związanych z rewitalizacją Stawu Hutniczego.  – Stawy staną się na nowo ozdobą największego parku miejskiego w Europie – dodaje Andrzej Kotala. Umowa pomiędzy Parkiem a Funduszem została zawarta 19 stycznia w obecności Marszałka Województwa Śląskiego, Bogusława Śmigielskiego. – Chorzowski park od lat jest przedmiotem szczególnej troski ze strony Funduszu. W ciągu ostatnich lat na ochronę przyrody, ścieżki edukacyjne i niezbędne inwestycje  przekazano ponad 7 mln zł. – przypominała Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW podpisując decyzję o przyznaniu dotacji na remont stawu. – To jest nasz wkład w to, aby o parku znów można było mówić, że jest miejscem, z którego mieszkańcy regionu mogą być dumni – dodała.

Unikatowy system stawów parkowych

Zbiorniki znajdujące się na terenie Parku stanowią unikatowy system biologiczny. Od lat tworzyły wyjątkowy mikroklimat i warunki do życia dla wielu gatunków ssaków, ptaków i płazów. Jednak w ciągu kilku ostatnich lat stawy w chorzowskim parku zaczęły niszczeć i gnić. Ograniczenie wody w stawie Hutniczym spowodowało zamieranie w nim życia biologicznego, a dwa lata temu staw prawie całkowicie wysechł. Masowo zaczęły ginąć żyjące w nim ryby, płazy i stawonogi. Wieloletnie zaniechanie czyszczenia stawu, na którego dnie gromadziły się śmieci i rozkładające się odpady oraz brak przepływu wody, doprowadziły do niekontrolowanego rozrostu glonów i gnicia organicznych zanieczyszczeń.

Będą kolejne inwestycje

Rewitalizacja stawów to nie koniec inwestycji planowanych w chorzowskim Parku. Na jego terenie ma powstać eksploatorium – unikatowy w skali kraju park technologiczny dla dzieci i młodzieży. Uczniowie różnych szkół będą mogli obserwować, jak w rzeczywistości działają prawa chemii i fizyki. Powstanie także dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz ekspozycja ekologiczna związana z wykorzystaniem techniki i przemysłu w ochronie środowiska. – Chorzowski Park stanie się nie tylko wizytówką rekreacji na Śląsku, lecz także ekologii w regionie oraz dokonujących się w nim przez lata przekształceń przemysłu i gospodarki – dodaje Piotr Biernat.
AK

Rewitalizacja zbiorników wodnych
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie rozpoczęła się w 2005 roku od zbiornika wodnego w Rosarium. W 2009 roku po pięćdziesięciu latach, za 400 tys. zł, udało się wyczyścić Kanał Regatowy. W ubiegłym sezonie prowadzone były prace w stawie „Cichy Zakątek”. Ich koszt to ok. 152 tys. zł.  Trwa także rewitalizacja stawu „Perkoz”, na którą przeznaczonych zostało 217 tys. zł

 

Dodaj komentarz