Solidar Śląsko Dąbrow

Startuje referendum w energetyce i w ciepłownictwie

10 stycznia ruszy akcja referendalna w zakładach ciepłowniczych i w energetyce. Jako pierwsi głosować będą pracownicy Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej w Brzeszczach i Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Cały czas trwa akcja informacyjna, rozdajemy ulotki i organizujemy masówki. Ludzie deklarują, że popierają wszystkie postulaty zgłoszone przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i zamierzają głosować za strajkiem – mówi Dariusz Gierek, szef Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa NSZZ Solidarność i zastępca przewodniczącego „S” w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej.

W przyszłym tygodniu głosowanie przeprowadzone zostanie kolejnych zakładach ciepłowniczych. 14 stycznia ruszy akcja referendalna w spółce Tauron Ciepło. – Już od początku stycznia prowadzimy akcję informacyjną wśród pracowników. Kolportujemy specjalne biuletyny.  Głosowanie w zakładach naszej spółki potrwa przez cały tydzień. Chcemy dotrzeć z urnami do wszystkich zatrudnionych. Liczę, że frekwencja będzie wysoka. Pracownicy naszej branży dobrze wiedzą, że ich zarobki i ich miejsca pracy zależą od tego, w jakiej sytuacji finansowej są pracownicy innych zakładów i branż – mówi Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w Tauron Ciepło. 14 stycznia rusza też głosowanie w PEC Bytom, w Carbo Energii i w ZEC Katowice.

W poniedziałek 14 stycznia o godzinie 5.00 rano rozpocznie się referendum strajkowe w elektrowniach należących do grupy Tauron Wytwarzanie. Głosowanie zakończy się  w czwartek 17 stycznia. – 28 grudnia powołaliśmy wspólną reprezentacje związków zawodowych, 7 stycznia powstał komitet strajkowy. Dzień później ukonstytuowały się komisje referendalne na poszczególnych oddziałach. Cały czas prowadzimy akcję informacyjną wśród pracowników i rozdajemy biuletyny strajkowe. W piątek i sobotę oflagujemy nasze zakłady, i ruszymy z głosowaniem – mówi Krzysztof Junik, przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność w Elektrowni Jaworzno III.

Jak podkreśla, dla pracowników branży energetycznej jednym z najważniejszych postulatów zgłoszonych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy jest żądanie utrzymania rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, którzy wraz z końcem obowiązywania zapisów ustawy o emeryturach pomostowych stracą prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę. – W naszej spółce jest duża grupa pracowników, których ten problem bezpośrednio dotyka. Jednak pozostałe postulaty MPKS są również bardzo ważne. Przecież unijny pakiet klimatyczny czy umowy śmieciowe to zagadnienia, które dotyczą każdego, bez względu na to, gdzie pracuje – podkreśla Junik.

W Elektrowni Rybnik referendum rozpocznie się we wtorek 15 stycznia i potrwa do 17 stycznia. – Rozprowadzamy wśród ludzi materiały informacyjne, spotykamy się z pracownikami na wydziałach i tłumaczymy powody planowanej akcji strajkowej. Ludzie doskonale wiedzą, że w kraju dzieje się źle i rozumieją wagę postulatów MPKS. Dlatego liczę, że większość naszych pracowników opowie się za przystąpieniem do strajku – mówi Tadeusz Kukiełka, przewodniczący zakładowej Solidarności. 
 

Dodaj komentarz