Solidar Śląsko Dąbrow

Stanowisko central związkowych z PGG

Centrale związkowe z Polskiej Grupy Górniczej, w tym Solidarność, przekazały zarządowi spółki wspólne stanowisko, w którym zwróciły się o szczegółowe informacje na temat wpływu planowanego przyłączenia Katowickiego Holdingu Węglowego do PGG na funkcjonowanie firmy.
Sygnatariusze wystąpienia domagają się przede wszystkim zaprezentowania nowego biznesplanu dla PGG i przedstawienia uzgodnień z inwestorami dotyczących zapewnienia środków finansowych na inwestycje. Żądają też gwarancji funkcjonowania wszystkich kopalń
i zakładów PGG oraz gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGG. Ponadto domagają się renegocjacji porozumienia  z 19 kwietnia 2016 roku w zakresie wprowadzenia kwartalnego okresu oceny realizacji biznesplanu oraz możliwości kwartalnego przywracania zawieszonych świadczeń płacowych, a także wydłużenia okresu niezbędnego na opracowanie
i wdrożenie nowego układu zbiorowego.
– Chcę wyraźnie podkreślić, bo różnie się to przedstawia w mediach, że my nie jesteśmy przeciwni przyłączeniu KHW do naszej spółki, ale nie może być tak, że ta operacja odbędzie się bez żadnych gwarancji i zabezpieczeń dla załogi PGG – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w spółce. – Dziś mamy taką sytuację, że centrale z holdingu próbują wywalczyć jak najlepsze warunki połączenia dla swoich członków. I to jest zrozumiałe. Ale organizacje związkowe z PGG nie mogą lekceważyć obaw swoich członków i walczą o to, aby należycie zabezpieczyć prawa i interesy pracowników PGG. Po połączeniu będziemy wspólnie walczyć
o wszystkich, ale fuzja musi się odbyć na uzgodnionych przez wszystkie strony warunkach
– podkreśla Hutek.
Wspólne stanowisko zostało przyjęte podczas spotkania 21 lutego i podpisane przez przedstawicieli 12 z 13 działających w PGG central związkowych.
ny

Dodaj komentarz