Solidar Śląsko Dąbrow

Stan gotowości protestacyjnej

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność ogłosiła dziś stan gotowości protestacyjnej. Powodem tej decyzji jest drastyczny wzrost cen i dramatycznie pogarszająca się sytuacja polskich rodzin. 

Podczas obrad KK w Łodzi związkowcy przyjęli uchwałę w sprawie organizacji akcji protestacyjnej. Zdecydowano o przeprowadzeniu, najprawdopodobniej w maju, 16 dużych manifestacji przed urzędami wojewódzkimi. Protesty odbędą się w tym samym dniu. Niewykluczona jest też ogólnopolska manifestacja w Warszawie. O szczegółach działań zdecyduje prezydium Komisji Krajowej.

W uchwale zaznaczono, że rząd nie realizuje w sposób wystarczający konstytucyjnego obowiązku ochrony osób najuboższych. W dokumencie związkowcy wezwali rząd m.in. do czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo, skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem i podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich wzrostu.

Dodaj komentarz