Solidar Śląsko Dąbrow

Sprzeciw wobec planu zwolnień w CMC

11 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie zarządu huty CMC Zawiercie ze związkami zawodowymi w sprawie zapowiadanych zwolnień grupowych z spółce. Zdaniem zakładowej Solidarności planowane redukcje nie mają żadnego uzasadnienia ekonomicznego. – Zażądaliśmy od pracodawcy, aby przedstawiono nam takie uzasadnienie ekonomiczne oraz szczegółowy wykaz dotyczący liczby i struktury zwolnień na poszczególnych wydziałach – powiedział po negocjacjach Henryk Zwolan, wiceprzewodniczący Solidarności w CMC Zawiercie.

O zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które mają objąć nawet 300 osób, pracodawca poinformował 4 kwietnia. Wypowiedzenia umów o pracę mają być wręczane pracownikom w kwietniu i w maju. Zarząd spółki zapowiedział likwidację części linii produkcyjnych (walcownie i walcówki) oraz zakładu przetwórczego w Rudnej Małej, a także zmniejszenie produkcji w pozostałym zakresie działalności. – Podczas spotkania poinformowano nas, że walcówka ma zostać zamknięta czasowo. Jednak w naszej ocenie tego nie da się zrobić, bo koszty ponownego uruchomienia tamtejszego pieca byłyby gigantyczne – podkreśla Henryk Zwolan.

W piśmie przekazanym związkom zawodowym w ubiegłym tygodniu jako przyczyny planowanych zwolnień zarząd spółki podał m.in. spowolnienie gospodarcze, złe prognozy dla sektora hutniczego, zbyt wysokie w porównaniu z innym krajami europejskimi ceny energii elektrycznej, a także wciąż nieuregulowaną kwestię nieprawidłowości podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT w obrocie wyrobami stalowymi. – Sytuacja spółki nie jest tak zła, żeby zwolnienia były konieczne. Z naszych informacji wynika, że od maja będziemy mieli pełne obłożenie zamówieniami. Natomiast w sprawie wyłudzeń VAT w obrocie prętami stalowymi wspólne naciski związków zawodowych i pracodawców wreszcie przyniosły skutek i rząd wreszcie zajął się tą sprawą, a więc zwolnienia z tego powodu właśnie teraz są po prostu nielogiczne – zaznacza wiceprzewodniczący.

Kolejna runda negocjacji na temat zwolnień grupowych w spółce odbędzie się w poniedziałek 15 kwietnia o godzinie 14.00.

Huta CMC Zawiercie zatrudnia 1930 pracowników i jest jednym z największych pracodawców w powiecie zawierciańskim. Zakład zajmuje się produkcją stali, głównie dla budownictwa.

Dodaj komentarz