Solidar Śląsko Dąbrow

Spotykamy się 30 marca pod Sejmem

30 marca odbędzie się sejmowa debata i głosowanie nad wnioskiem NSZZ Solidarność o przeprowadzenie referendum emerytalnego. – Przed Sejmem pojawią się dziesiątki tysięcy ludzi, którzy sprzeciwiają się rządowym planom podwyższenia wieku emerytalnego. Tego dnia będzie się rozstrzygać, czy rządzący mogą wbrew obywatelom zrobić wszystko, co chcą. Musimy im pokazać, że nie mogą – mówi Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

– Jeśli pokornie pozwolimy na odrzucenie naszego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego, to damy rządzącym zielono światło na prowadzenie kolejnych antyspołecznych działan, na kolejne podwyżki podatków, na skokowy wzrost kosztów utrzymania przy dramtycznie niskich zarobkach i emeryturach,  na prywatyzację służby, na sytematyczne ograniczanie praw obywatelskich i pracowniczych. Jeśli nie pokażemy naszej determinacji, to rząd uzna, że z Polakami można zrobić wszystko, wszystko wmówić – dodaje Dominik Kolorz.

Akcja protestacyjna w Warszawie rozpoczyna się 26 marca dwudniową pikietą pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. 28 marca rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu i tego dnia miasteczko protestacyjne zostanie przeniesione spod Kancelarii Premiera pod Sejm. Debata na temat wniosku NSZZ Solidarność o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego rozpoczyna się w ostatnim dniu posiedzenia Sejmu, 30 marca o godz. 9.00. I tego dnia pod Sejm przyjadą protestujący z całej Polski. Głosowanie nad wnioskiem ma się odbyć ok. 13.00. Przed Sejmem będzie ustawiony ogromny telebim, na którym uczestnicy manifestacji będą mogli obserwować transmisję z debaty i z głosowania nad wnioskiem o referendum. – Będziemy mogli na bieżąco oceniać zachowanie posłów w trakcie debaty i głosowania. Posłowie muszą pamiętać, że za to jak głosują, ponoszą odpowiedzialność wobec wyborców – podkreśla Dominik Kolorz.

Śląsko-Dąbrowska Solidarność zachęca wszystkich, którzy sprzeciwiają się rządowym planom wydłużenia wieku emerytalnego, do wspólnego wyjazdu pod Sejm. Chętnych do uczestnictwa w manifestacji prosimy o kontakt z Biurem Administracyjnym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „S”, z Biurem Terenowym związku w Waszym mieście, albo z najbliższą organizacją zakładową NSZZ Solidarność.

Szczegółowy harmonogram akcji protestacyjnych w dniach 26 – 30 marca:
26 marca o godz. 14.00 rozpoczyna dwudniowa pikieta przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pierwszą dobę pikiety prowadzi Region Gdański
27 marca o godz. 14.00  grupę z Gdańska zastępuje Region Śląsko-Dąbrowski
28 marca ok. godz. 8.00 grupa z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przenosi miasteczko protestacyjne spod KPRM pod gmach Sejmu i zostaje zmieniony przez Region Mazowsze. W tym dniu w Sejmie rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie.
29 marca o godz. 14.00 w miasteczku pod Sejmem Region Mazowsze zostaje zastąpiony przez Region Małopolska.
30 marca o godz. 9.00 zbierają się pod Sejmem członkowie Solidarności z całej Polski oraz przedstawiciele innych związków związków zawodowych, a także ludzie niezrzeszeni, którzy protestują przeciwko rządowym planom podwyższenia wieku emerytalnego.
 

Dodaj komentarz