Solidar Śląsko Dąbrow

Spotkanie w sprawie przyszłości KWK Brzeszcze

Redukcja stanu zatrudnienia do ok. 1300 osób na koniec 2014 roku oraz zmniejszenie wydobycia do poziomu ok. 650 tys. ton – to główne założenia wstępnego projektu restrukturyzacji kopalni Brzeszcze, zaprezentowanego stronie społecznej przez zarząd Kompanii Węglowej 7 października.

– Kopalnia miałaby oprzeć swoje funkcjonowanie na jednej ścianie i jednym przodku. Przedstawiciele zarządu podkreślili jednak, że to jest dopiero projekt, a nie ostateczna decyzja. W naszej ocenie tak drastyczne cięcia nie dają żadnej perspektywy funkcjonowania kopalni w dłuższym okresie, więc nasza ocena tych propozycji jest jednoznacznie negatywna – mówi Stanisław Kłysz, szef Solidarności w kopalni Brzeszcze i wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.

Potrzebę restrukturyzacji KWK Brzeszcze zarząd argumentuje złą sytuacją w branży górniczej oraz koniecznością poprawy wyników finansowych kopalni, która przynosi straty. W odpowiedzi związkowcy zaproponowali oparcie planu naprawczego o jak najszybsze wznowienie wydobycia na pokładzie 510, gdzie prace zostały wstrzymane po tym, jak w maju 2012 roku wybuchł tam pożar endogeniczny. – Tam zalega doskonałej jakości węgiel, który można sprzedać w bardzo dobrej cenie i znacząco poprawić w ten sposób kondycje ekonomiczną kopalni. Od tego powinniśmy zacząć. Nie zaś z góry ograniczać stan zatrudnienia, a dopiero później zastanawiać się co możemy zrobić tak małą liczbą pracowników – zaznacza Kłysz.

Jak informuje, zarząd spółki oraz dyrekcja kopalni zobowiązały się do przeanalizowania możliwości ponownego uruchomienia eksploatacji węgla na pokładzie 510. – To da się zrobić bardzo szybko z uwzględnieniem pełnego bezpieczeństwa pracy górników. Umówiliśmy się, że powrócimy do rozmów na ten temat w piątek 11 października – dodaje przewodniczący.

1 października rozpoczął się proces alokacji części pracowników KWK Brzeszcze do innych kopalń. Na razie 102 osoby zostały przeniesione do kopalni Ziemowit. Ok. 10 października kolejnych 80 pracowników  ma rozpocząć pracę w kopalni Piast.

Alokacja jest częścią przygotowanego przez zarząd KW „Programu Dostosowawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2013-2015”. We wrześniu rada nadzorcza spółki odrzuciła ten program i zleciła zarządowi opracowanie nowego dokumentu. W piątek 4 października wszystkie związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej zwróciły się do rady nadzorczej z prośba o pilne spotkanie w tej sprawie. Związkowcy zażądali również wstrzymania wszelkiej alokacji pracowników do czasu opracowania założeń nowego programu.  

Dodaj komentarz