Solidar Śląsko Dąbrow

Spory zbiorowe w szkołach

Zgodnie z zapowiedzią sztabu protestacyjno-strajkowego Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Katowicach 25 lutego komisje zakładowe związku w naszym regionie rozpoczęły procedurę wszczynania sporów zbiorowych z dyrektorami szkół.
 
– To oczywiście wymaga trochę czasu. Poszczególne komisję muszą podjąć odpowiednie uchwały, a następnie przekazać je dyrektorom szkół wraz z listą postulatów. Mamy czas do 15 marca. Taką datę wskazały krajowej władze branżowych struktur Solidarności w oświacie –mówi Lesław Ordon, przewodniczących nauczycielskiej Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim. – Myślę, że już tego dnia będziemy mogli podać, w ilu szkołach i placówkach w naszym regionie wszczęte zostały spory – dodaje. Zaznacza, że od wszczęcia sporu do ewentualnego strajku jest jeszcze długa droga. – Najpierw czekają nas mediacje. Jeżeli zakończą się fiaskiem, mamy zielone światło, aby zorganizować referendum strajkowe. Jeśli nauczyciele i inni pracownicy oświaty poprą taką formę protestu, będzie strajk – zapowiada Ordon. 
 
Zgodnie z decyzją sztabu protestacyjno-strajkowego oświatowej „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz z Regionu Podbeskidzie i Regionu Częstochowa, jeszcze przed zakończeniem procedury wszczynania sporów zbiorowych, 12 marca przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się manifestacja nauczycieli i pracowników oświaty z całego województwa zrzeszonych w Solidarności. 
 
Najważniejszy postulat związku dotyczy podwyższenia płac zasadniczych wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty o co najmniej 650 zł brutto od 1 stycznia tego roku oraz o 15 proc. od 1 stycznia 2020 roku. Związek domaga się również wprowadzenia takich zmian do systemu wynagradzania nauczycieli, który sprawiłyby, że poziom płac w oświacie byłby powiązany ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
 
ny
 

Dodaj komentarz