Solidar Śląsko Dąbrow

Spór zbiorowy w Yazaki

21 lipca w Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie rozpoczął się spór zbiorowy. Zakładowa Solidarność domaga się podwyższenia płac zasadniczych wszystkich pracowników firmy o kwotę 500 zł brutto. Przedstawiciele „S” nie wykluczają przeprowadzenia akcji protestacyjnych, jeżeli postulaty zgłoszone przez stronę związkową, nie zostaną zrealizowane.
 
Związkowcy domagają się także m.in. wprowadzenia rocznej premii frekwencyjnej oraz zwiększenia premii świątecznej do 1500 zł na rękę. Jeden z postulatów dotyczy ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla osób, które przepracowały w firmie co najmniej 2 lata, na poziomie 120 proc. płacy minimalnej. Kolejne żądania odnoszą się do objęcia wszystkich pracowników miesięczną premią frekwencyjną, wydłużenia kodeksowej przerwy w pracy do 20 minut oraz ustanowienia 24 i 31 grudnia dniami wolnymi w firmie. 
 
Jak informuje Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności w YAPP, negocjacje płacowe rozpoczęły się spółce w grudniu ubiegłego roku. Przez ponad pół roku stronom nie udało się osiągnąć kompromisu, mimo że zgodnie z zapisami porozumienia płacowego z 28 lipca 2016 roku, podwyżki powinny wejść w życie 1 lipca. – Rozmowy były bardzo trudne. Pracodawca nie zgadzał się na realizację naszych postulatów i przedstawiał rozwiązania, których nie mogliśmy my zaakceptować. Proponowana przez przedstawicieli zarządu wysokość podwyżek była nieadekwatna do oczekiwań pracowników. W dodatku wzrostem wynagrodzeń nie zostałyby objęte osoby, które przepracowały w spółce mniej niż 2 lata, czyli połowa załogi – mówi Katarzyna Grabowska.
 
W piątek 21 lipca doszło do pierwszych rokowań związkowców i przedstawicieli dyrekcji w ramach sporu zbiorowego. – Pracodawca podtrzymał jedynie swoje wcześniejsze propozycje. Dotyczą one podwyższenia płac zasadniczych o 100 zł brutto dla pracowników, którzy przepracowali w firmie co najmniej 2 lata oraz podniesienia dodatku stażowego z 70 do 90 zł brutto dla osób o stażu pracy wynoszącym przynajmniej 10 lat – dodaje przewodnicząca zakładowej Solidarności.
 
27 lipca pracodawca ma przedstawić stronie związkowej swoje ostateczne propozycje, natomiast 28 lipca odbędzie się kolejna runda rozmów. Jak informuje Katarzyna Grabowska, jeżeli propozycje pracodawcy w dalszym ciągu  będą odległe od oczekiwań pracowników, 28 lipca zostanie podpisany protokół rozbieżności i rozpocznie się następny etap sporu zbiorowego, czyli mediacje. Zaznacza, że „S” nie wyklucza przeprowadzenia akcji protestacyjnych przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, od oflagowania zakładu, po dwugodzinny strajk ostrzegawczy. 
 
Spółka Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie zajmuje się produkcją samochodowych wiązek elektrycznych. Firma zatrudnia ok. 2200 osób. Do Solidarności należy ponad 980 pracowników. 
 
aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.