Solidar Śląsko Dąbrow

Spór zbiorowy w Tauron Wydobycie

19 marca w Tauron Wydobycie rozpoczął się spór zbiorowy na tle płacowym. Związki zawodowe domagają się rozliczenia funduszu płac za 2014 rok i wypłacenia pracownikom różnic, jakie powstały w zarobkach po tym, jak pracodawca jednostronnie zmienił zasady rozliczania funduszu wynagrodzeń.

– Zarząd bez konsultacji ze stroną związkową zmienił reguły, które obowiązywały od kilkunastu lat, co spowodowało, że wynagrodzenia pracowników zostały uszczuplone – informuje Waldemar Sopata, przewodniczący Solidarności w ZG Sobieski. Związkowcy szacują, że w wyniku tej decyzji fundusz płac został pomniejszony o ok. 4 mln zł. – Na ten fakt zwracaliśmy uwagę już wcześniej, ale pracodawca nie reagował na nasze argumenty i robił swoje – dodaje przewodniczący.

Dopiero wystąpienie związków zawodowych w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych skłoniło zarząd spółki do rokowań na temat rozliczenia funduszu płac za 2014 rok. Jednak podczas trzech spotkań nie udało się osiągnąć porozumienia. 19 marca podpisany został protokół rozbieżności. Kolejne rozmowy odbędą się z udziałem mediatora wyznaczonego przez resort pracy.

Zdaniem związkowców, jeżeli wcześniejsze zasady rozliczania funduszu wynagrodzeń nie zostaną przywrócone, sytuacja powtórzy się w 2015 roku. – Nie możemy na to pozwolić, to by dało zarządowi przyzwolenie na taki, a nie inny sposób postępowania. Kwestie płacowe są uzgadniane przez dwie strony, a jeżeli coś zostanie już uzgodnione, to pracodawca nie może jednostronnie tego zmieniać – mówi Waldemar Sopata.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.