Solidar Śląsko Dąbrow

Spór zbiorowy i manifestacja w Warszawie

W najbliższych dniach związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej rozpoczną spór zbiorowy z zarządem spółki. Z kolei w dniu wygłoszenia expose przez premier Ewę Kopacz w Warszawie zostanie przeprowadzona demonstracja górniczych central związkowych – to najważniejsze ustalenia Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Kompanii Węglowej, który obradował 19 września w Katowicach.
– Manifestacja ma pokazać nowej pani premier, że górnictwo w Polsce istnieje i że oczekujemy odniesienia się do problemów górnictwa w expose. Do Warszawy pojadą górnicy i wszyscy ci, którzy są związani z górnictwem – powiedział podczas briefingu po zakończeniu spotkania MSPS Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej i wiceszef górniczej „S”.
Kłysz poinformował, że najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia górnicze centrale związkowe rozpoczną procedurę sporu zbiorowego z pracodawcą. Wszczęcie procedury sporu zbiorowego otwiera związkom zawodowym droge do zaostrzenia akcji protestacyjnej do strajku włącznie. – Spór zbiorowy z zarządem Kompanii Węglowej zostanie zgłoszony w kwestii łamania prawa i obowiązujących w spółce porozumień – tłumaczył wiceprzewodniczący.
– Załogi oczekują od nasz zdecydowanych działań, dlatego nie wykluczamy żadnych form protestu. Sztab będzie podejmował decyzje w tej sprawie na bieżąco – dodał Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.
15 września górnicze centrale związkowe zrzeszone MSPS wydały wspólne stanowisko, w którym poinformowały, że strona społeczna uznaje proces konsultacyjny za jednostronnie zerwany z winy pracodawcy. Powodem decyzji związkowców były ciągłe zmiany w treści programu dokonywane przez zarząd spółki, a także podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży czterech kopalń KW Węglokoksowi.  – Program naprawczy w obecnym kształcie zakłada stopniowe rozdrabnianie i sprzedaż majątku Kompanii Węglowej. My uważamy, że jedyną metoda naprawy polskiego górnictwa jest konsolidacja – podkreślił Stanisław Kłysz.
Przedstawiciele związków zawodowych działających w Kompanii wystosowali dziś do prezesa spółki Mirosłwa Tarasa list, w którym podkreślają, że kierownictwo spółki jedynie pozoruje dialog. Przypominają, że tym samym dniu, w którym rozpoczęły się konsultacje, czyli 9 września, Zarząd KW podpisał list intencyjny w sprawie sprzedaży kopalń do Węglokoksu, ukrywając ten fakt przed związkowcami. A 16 września, dzień po tym, jak związki poinformowały o tym, że konsultacje uważają za jednostronnie zerwane przez pracodawcą i wyraźnie wskazywały jako jedną z przyczn podpisanie listu intencyjnego zw sprawie sprzedaży 4 kopalń, Zarząd Kompanii przyjął uchwałę o realizacji decyzji o sprzedaży tych zakładów do Węglokosu. – Taka postawa i takie postępowanie jasno i dobitnie wskazują, że  Zarząd KW S.A. lekceważy konsultacje, dialog społeczny i przedstawicieli załogi Kompanii Węglowej S.A., i że nie zamierza brać pod uwagę opinii strony społecznej. W związku z tym, że organizacjom związkowym zależy na przyszłości spółki, odrzucamy wystosowane przez Pana Prezesa 18 września br. zaproszenie do rozmów, które Pan Prezes nazywa dialogiem, a które faktycznie z dialogiem nie mają nic wspólnego – podkreślili w liście reprezentanci kompanijnych central związkowych.
łk, ny

Dodaj komentarz