Solidar Śląsko Dąbrow

Spór w holdingu

Organizacje związkowe z Katowickiego Holdingu Węglowego zażądały, by kierownictwo spółki zaprzestało kontynuowania polityki obniżania premii pracownikom KHW. Związkowcy ostrzegają, że jeśli do 6 lutego ich żądanie nie zostanie spełnione, rozpoczną spór zbiorowy z pracodawcą.

Za styczeń pracownicy z niektórych kopalń spółki otrzymali niższe wynagrodzenia. – Zarząd KHW obniżył im te świadczenia, bez jakiejkolwiek konsultacji ze stroną związkową i w ten sposób złamał zapisy holdingowej umowy zbiorowej w zakresie funduszu płac. To niedopuszczalne, bo przecież mamy ustawowe prawo do jego konsultowania i uzgadniania. Nie ma i nie będzie naszej zgody na obniżanie premii załogom KHW. Dla pracowników mających na utrzymaniu rodziny ważna jest każda złotówka, bo ceny za wszystko są horrendalnie wysokie – mówi Ryszard Baczyński, przewodniczący Solidarności w spółce.

Dla związkowców niepodważalnym argumentem jest zysk osiągnięty przez spółkę za 2011 rok. Przewidują, że kształtuje się on na poziomie 150 – 200 mln zł. – O tym zysku głośno mówi się w mediach, więc tym bardziej nie ma powodu do obniżania pracownikom wynagrodzeń, bo w prostym rozumowaniu zysk osiągnięty przez firmę oznacza jej dobrą kondycję finansową – mówi Baczyński. Organizacje związkowe z KHW skierowały również do zarządu spółki pismo z wnioskiem o spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2012 roku.

– Chcemy poważnie rozmawiać o wzroście wynagrodzenia, a nie o jego obniżaniu. Przede wszystkim zależy nam na wzroście stawek osobistego zaszeregowania, bo to jest najistotniejszy element wzrostu płac w górnictwie. Jeżeli zarząd nie potraktuje poważnie naszych żądań, to spór zbiorowy stanie się faktem – ostrzega Ryszard Baczyński.

 

Dodaj komentarz