Solidar Śląsko Dąbrow

Spalarnia śmieci pilnie potrzebna

Powstanie nowoczesnej spalarni śmieci jest jedyną alternatywą dla województwa śląskiego, pozwalającą na ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych składowanych na wysypiskach. Jednak jej budowa wywołuje coraz więcej kontrowersji.

W Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty ma powstać nowoczesna spalarnia śmieci, która będzie mogła zutylizować nawet 500 tysięcy ton odpadów w ciągu roku. Zakład będzie produkował również energię elektryczną i cieplną dla mieszkańców miasta. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 2 mld zł. W jej sfinansowaniu ma pomóc Unia Europejska. W zamierzeniach spalarnia ma przyjmować śmieci z czternastu śląskich miast.
Budowę obiektu pilotuje Górnośląski Związek Metropolitalny, który ponad miesiąc temu złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.
Tym samym zakończył się pierwszy etap działań Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zmierzających do budowy całego systemu gospodarki odpadami – informuje GZM.
Całościowa ocena i weryfikacja wniosku może potrwać nawet do końca 2011 roku. Ten czas GZM zamierza wykorzystać na przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do mieszkańców Metropolii „Silesia”. Od jej efektów może zależeć sukces całego projektu, bo lokalizacja spalarni wywołuje coraz więcej kontrowersji. Mieszkańcy Rudy Śląskiej głośno protestują i przedstawiają swoje argumenty.

Emocje, kontra zapewnienia
Spór wywołuje coraz większe emocje. Rudzianie obawiają się, że spalarnia będzie miała szkodliwy wpływ na nich i na środowisko. Sprzeciw budzi planowana ilość spalanych śmieci i bliskość osiedla – co zdaniem jego mieszkańców – znacznie obniży wartość nieruchomości. Mieszkańcy obawiają się też ciężarówek dowożących śmieci do utylizacji. Nie chcą wierzyć w zapewnienia władz miasta i Zarządu WFOŚiGW, że spalarnia wykorzystująca najnowszą technologię będzie bezpieczna. Nieufnie przyjmują też zapewnienia dotyczące monitoringu zanieczyszczeń. Organizują się, zbierają podpisy przeciwko budowie obiektu i zapowiadają założenie stowarzyszenia „Rudzianie razem”. Ich zdaniem, raport o oddziaływaniu spalarni na środowisko jest niejasny, dlatego domagają się opracowania nowego.

Jak w Gliwicach
Tymczasem zwolennicy budowy spalarni śmieci przypominają, że dwa lata temu gliwickie Centrum Onkologii sfinalizowało podobną inwestycję. Wybudowana tam spalarnia wykorzystuje taką samą technologię, która zostanie zastosowana w Rudzie Śląskiej. Do spalarni w Gliwicach trafiają już odpady szpitalne z kilkuset gabinetów lekarskich z całego województwa. Dym powstały podczas utylizacji nie osiąga nawet 10 procent dopuszczalnych norm, a spalarnia zlokalizowana jest w pobliżu osiedla mieszkalnego.
Budowa obiektu kosztowała ponad 7 mln zł. Większość środków 6,2 mln zł stanowiły dotacje i pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja przynosi już wymierne efekty, bo szpital wykorzystuje ciepło powstałe przy utylizacji do produkcji pary wodnej wykorzystywanej podczas sterylizacji sprzętu medycznego. Popiół, który powstaje w procesie spalania wykorzystywany jest do budowy dróg.

Przed spalarniami nie uciekniemy
Zdaniem specjalistów, budowa nowoczesnych spalarni śmieci to jedyna alternatywa, pozwalająca nie tylko na spełnienie unijnych norm dotyczących gospodarki odpadami, ale również chroniąca przed powstawaniem coraz większej liczby wysypisk. Wysypisk, które mogą stanowić rzeczywiste i dużo większe zagrożenie dla środowiska. W całej Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 400 nowoczesnych spalarni śmieci, które stanowią nieodłączny element systemu gospodarki komunalnej. Jednym z najczęściej i najchętniej podawanych przykładów jest spalarnia śmieci wybudowana w centrum Wiednia, która niczym nie wyróżnia się od stojących w pobliżu budynków.
Agnieszka Konieczny

Emocje biorą górę, przeciwników budowy nowoczesnej spalarni w Rudzie Śląskiej nie przekonują zapewnienia, że obiekt będzie wykorzystywał nowoczesną technologię bezpieczną dla ludzi i środowiska.


 

Dodaj komentarz