Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność z Fiata walczyła do końca

20 grudnia NSZZ Solidarność jako ostatni związek zawodowy działający w Fiat Auto Poland podpisał porozumienie dotyczące warunków zwolnień grupowych w tyskiej fabryce. W dokumencie zarząd spółki zobowiązał się do wypłaty odpraw pracownikom, którzy zdecydują się odejść z firmy za porozumieniem stron.

– Zostaliśmy postawieni przez pracodawcę pod ścianą. Jeżeli tego porozumienia nie podpisałyby wszystkie związki, pracodawca mógłby przeprowadzić redukcje zatrudnienia bez żadnych dodatkowych odpraw. Alternatywa była prosta, albo zwolnienia z odprawami i premia świąteczna dla pracowników, albo takie same zwolnienia bez niczego – mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności w FAP.

W trakcie czwartkowej rundy negocjacyjnej związkowcy z Solidarności jeszcze raz powtórzyli  postulat ograniczenia skali zwolnień grupowych. Jak podkreśla przewodnicząca, porozumienie zawiera zapis mówiący o tym, że treść tego dokumentu może zostać jeszcze zmieniona w formie aneksu.

Zarząd tyskiej fabryki Fiata wyznaczył ostateczny termin zakończenia negocjacji na 27 grudnia. Pozostałe związki zawodowe działające w FAP podpisały przedstawiony przez pracodawcę projekt porozumienia już we wtorek 18 grudnia. – Zarząd nie dał nam czasu nawet na zorganizowanie trójstronnych rozmów z udziałem strony rządowej, na temat ograniczenia tej przerażającej skali redukcji, która naszym zdaniem jest nieuzasadniona. Staraliśmy się walczyć do końca i podpisaliśmy to porozumienie jako ostatni. Pracodawca uwzględnił część naszych postulatów, ale liczbę tych, którzy stracą pracę, udało się obniżyć tylko o 50 osób  – podkreśla przewodnicząca.

Wysokość odpraw dla zwalnianych pracowników ma wynosić od 9 do 18 miesięcznych pensji w zależności od stażu pracy w firmie. Najniższe odprawy mają dostać osoby zatrudnione krócej, niż 5 lat. Pracownicy, którzy nie rozwiążą umowy o pracę za porozumieniem stron otrzymają wypowiedzenia z pracy i wyłącznie trzymiesięczne odprawy wynikające z Kodeksu pracy

W stosunku do poprzednich zapowiedzi władz Fiata, liczba pracowników, które mają stracić pracę w wyniku masowych zwolnień, została ograniczona o 50 osób czyli o ok. 3 proc.. Projekt porozumienia przewiduje również wyłączenie ze zwolnień pracowników urodzonych przed końcem 1957 roku, a więc osób mających co najmniej 56 lat. 

Zarząd Fiat Auto Poland poinformował o zamiarze przeprowadzenia grupowych zwolnień 7 grudnia. Wśród zwalnianych ma być 1220 pracowników bezpośrednio produkcyjnych (monterzy, zgrzewacze, operatorzy linii lakierniczych), 130 osób zatrudnionych w pośredniej produkcji (utrzymanie ruchu, kontrola jakości, usługi serwisowe) oraz 150 pracujących na stanowiskach nierobotniczych. Zwolnienia i ograniczenie produkcji w tyskim Fiacie oznaczają poważne problemy dla kilkunastu zakładów kooperujących z tyską fabryką. W sumie pracę może stracić od 4 do nawet 6 tys. osób.

Dodaj komentarz