Solidar Śląsko Dąbrow

„Solidarność” z Bitronu wystąpiła o podwyżki

Podwyższenie stawek godzinowych o 3,50 zł brutto, wypłata nagrody za wyniki spółki oraz wprowadzenie dodatkowej premii dla najmniej zarabiających pracowników – to najważniejsze postulaty przedstawione pracodawcy 5 sierpnia przez „Solidarność” działającą w sosnowieckiej firmie Bitron Poland.

Związkowcy domagają się podwyżek dla wszystkich pracowników firmy od 1 września tego roku. – Produkcja cały czas idzie, zamówień jest bardzo dużo, firma dobrze stoi, a pracownicy tego nie odczuwają. Podniesienie stawek godzinowych o 3,50 zł brutto to wyważony i w pełni uzasadniony postulat – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca „Solidarności” w Bitron Poland.

Oprócz podwyżek przedstawiciele „S” zgłosili żądanie dotyczące wypłacenia wszystkim pracownikom firmy nagrody wynoszącej 1500 zł brutto za wyniki ekonomiczne spółki w 2021 roku. Chcą, by te pieniądze wpłynęły na konta pracowników w styczniu przyszłego roku. – Taka nagroda, uzależniona od wyników firmy, powinna zostać na stałe wprowadzona do regulaminu wynagradzania – podkreśla przewodnicząca zakładowej „S” .

Kolejne żądanie dotyczy wprowadzenia dodatkowej nagrody miesięcznej w wysokości 450 zł brutto dla pracowników najmniej zarabiających. Jak wyjaśnia Izabela Będkowska, są to osoby zatrudnione w tzw. wtryskarni, gdzie produkcja jest prowadzona przez siedem dni tygodniu. – Pracownicy pracują tam w systemie pięciodniowym, np. od wtorku do soboty i nie mają możliwości wypracowania żadnych nadgodzin. Zarabiają najmniej, a wykonują najbardziej uciążliwą pracę, co powinno im zostać zrekompensowane – dodaje. – Prawie wszyscy zatrudnieni tam pracownicy są członkami „Solidarności” i będziemy o nich walczyć – zapowiada.

Izabela Będkowska przypomina, że w marcu zeszłego roku związkowcy podpisali z pracodawcą porozumienie płacowe, zgodnie z którym stawki godzinowe miały wzrosnąć o 2 zł brutto. W maju ze względu na pandemię koronawirusa, strona związkowa zgodziła się na zamrożenie podwyżek. Zostały one przywrócone dopiero w czerwcu tego roku. Równocześnie pracodawca wypłacił pracownikom 2,5 tys. zł brutto, co miało stanowić rekompensatę za zamrożenie podwyżek na rok. – Te pieniądze nie zrekompensowały ludziom strat, jakie ponieśli w tym czasie. Wyrazili zgodę za zamrożenie podwyżek, a inflacja praktycznie z miesiąca na miesiąc była coraz wyższa. Dlatego przedstawiliśmy pracodawcy postulaty płacowe i czekamy na rozpoczęcie negocjacji – podkreśla przewodnicząca zakładowej „S”.

W spółce Bitron Poland zatrudnionych jest ok. 1040 osób, zdecydowana większość załogi to kobiety. Firma produkuje podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD.

aga