Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność z białoruskimi związkowcami

Członkowie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” włączyli się do organizowanej przez Komisję Krajową związku akcji wysyłki pocztówek do Ambasady Białorusi wyrażających protest wobec łamania praw związkowych i praw człowieka w tym kraju.

W imieniu Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” pocztówkę do białoruskiej ambasady wysłali zastępcy przewodniczącego Mirosław Truchan i Dariusz Gierek.
Podkreślili, że „S” stanowczo sprzeciwia się łamaniu praw człowieka i represjonowaniu niezależnych działaczy związkowych na Białorusi.

– Sowieckie metody, jakimi posługuje się reżim Łukaszenki, pamiętamy doskonale z naszej historii, z lat 80-tych ubiegłego wieku. Sowieccy namiestnicy nie złamali nas. Dzięki wierze w zwycięstwo, wytrwałości i wzajemnej solidarności oraz dzięki wsparciu demokratycznego świata udało nam się odzyskać wolność. Społeczeństwu białoruskiemu też się uda. Jesteśmy o tym przekonani. Niech żyje wolna Białoruś – napisali przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej „S”.

Niezależne związki zawodowe na Białorusi są traktowane jako zagrożenie dla dyktatury Aleksandra Łukaszenki. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku szykany i represje wobec związkowców nasiliły się. Jesienią 2021 roku zatrzymano kilkadziesiąt osób podejrzanych o zaangażowanie w działalność podziemnej organizacji związkowej „Raboczy Ruch”. Dziesięciu z nich postawiono przed sądem oskarżonych o „zdradę państwa” i „tworzenie formacji ekstremistycznej”. Przed 4 dniami, 17 lutego tego roku, zostali oni skazani na kary od 11 do 15 lat więzienia.

Wiosną 2022 roku aresztowano kilkudziesięciu działaczy Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP), organizacji zrzeszającej wszystkie niezależne związki zawodowe na Białorusi. W lipcu 2022 roku decyzją białoruskiego Sądu Najwyższego BKDP został zlikwidowany. Pod koniec grudnia ubiegłego roku troje liderów związku usłyszało wyrok bezwzględnego więzienia. Obecnie liczba więźniów politycznych na Białorusi to ponad 1400 osób. Wśród nich jest przeszło 30 związkowców.

ny