Solidar Śląsko Dąbrow

„Solidarność” wywalczyła podwyżki w fabrykach Henkla

Sukcesem „Solidarności” zakończyły się rozmowy płacowe w fabrykach należących do koncernu Henkel Polska. Zatrudnieni w nich pracownicy po raz pierwszy w historii, otrzymają zbiorowe podwyżki płac, w dodatku stawki osób zarabiających najmniej wzrosną o wyższe kwoty. Związkowcy od lutego ubiegłego roku zabiegali o wzrost wynagrodzeń pracowników fabryk Henkla w Polsce.

Jak poinformował Marcin Zabochnicki, przewodniczący „Solidarności” w Henkel Polska, wynagrodzenia pracowników zarabiających do 4 tys. zł brutto wzrosną o 286 zł brutto, do 8 tys. zł będzie to 251 zł brutto, powyżej 8 tys. zł, 134 zł brutto. Zgodnie z zapisami porozumienia płacowego, podpisanego w siedzibie spółki 26 października, podwyżki wejdą w życie 1 kwietnia przyszłego roku. Wcześniej większość pracowników otrzyma nagrodę wynoszącą 2 tys. zł. Zostanie one wypłacona w dwóch równych ratach: pierwsza wpłynie na konta pracowników do końca listopada, kolejna do końca lutego przyszłego roku. Z nagrody wyłączone zostały osoby, które przebywały na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Wyjątek stanowi nieobecność spowodowana koronawirusem. Natomiast w przypadku osób wykonujących pracę zdalną decyzje dotyczące nagrody będą podejmowane indywidualnie.

– Jest to pierwsze porozumienie płacowe, które udało nam się podpisać z pracodawcą. Nigdy wcześniej pracownicy nie dostali zbiorowych podwyżek. To nasz ogromny sukces – mówi Marcin Zabochnicki.

Spór zbiorowy na tle płacowym trwał w koncernie od lutego zeszłego roku. Kolejne rundy rozmów z pracodawcą kończyły się fiaskiem. W przeprowadzonym w czerwcu przez „Solidarność” referendum strajkowym, większość uczestników głosowania opowiedziała się za strajkiem. W efekcie „S” ogłosiła pogotowie strajkowe i rozpoczęła przygotowania do protestu. – Poprzez te działania wywarliśmy presję na pracodawcy, który zaczął podnosić najniższe stawki. Przyznał też podwyżki specjalistom poszukiwanym na rynku pracy, których odejścia się obawiał. To pokazało, że nasze żądania płacowe były słuszne, a część pracowników zyskała podwójnie – podkreśla przewodniczący „S”. Po podpisaniu porozumienia płacowego związkowcy odwołali pogotowie strajkowe i zakończyli spór zbiorowy.

Zapisami porozumienia objęci zostali pracownicy zatrudnieni w fabrykach należących do Henkel Polska, w sumie ok. 530 osób. Oprócz 5 zakładów produkcyjnych Henkel posiada także rozbudowaną sieć sprzedaży, w której pracuje ok. 500 osób. – W stosunku do tych pracowników postulaty płacowe cały czas są aktualne – zaznacza Marcin Zabochnicki.

aga