Solidar Śląsko Dąbrow

„Solidarność” wynegocjowała wyższe płace dla załogi Grammera

Podwyżki płac zasadniczych dla całej załogi, wprowadzenie dodatku stażowego i nowe zasady podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To najważniejsze zapisy porozumienia zawartego pomiędzy kierownictwem spółki Grammer Automotive Polska w Sosnowcu  a międzyzakładową organizacją NSZZ „Solidarność” w Bitron Poland, która zrzesza w swoich strukturach również pracowników spółki Grammer. Porozumienie kończy trwający od połowy stycznia spór zbiorowy w spółce. 
 
– To były bardzo trudne rokowania. Dopiero, gdy spór wszedł w fazę mediacji, doszło do zbliżenia stanowisk. Tuż przed północą 11 marca po trwających prawie 16 godzin negocjacjach z udziałem mediatora udało nam się uzgodnić i podpisać porozumienie – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca międzyzakładowej „Solidarności”.
 
– Myślę, że załoga jest zadowolona z tego, co udało się wywalczyć. Dotychczas, jeśli w firmie były podwyżki, to przyznawano je tylko części pracowników. Na przykład jednym wiosną, innym jesienią. Teraz mamy podwyżki dla wszystkich  I co bardzo istotne, jest to wzrost wynagrodzeń zasadniczych, a nie jednorazowa podwyżka jakiegoś dodatku czy premii – podkreśla Będkowska.
 
Zgodnie z porozumieniem od 1 kwietnia płace zasadnicze pracowników produkcyjnych spółki Grammer wzrosną o 200 zł brutto. Podwyżki dla osób, które nie są zatrudnione bezpośrednio przy produkcji, wyniosą średnio 150 zł brutto miesięcznie również o 1 kwietnia. Natomiast pracownicy administracji otrzymają podwyżki średnio po 150 zł brutto od 1 lipca.
 
Jak wyjaśnia przewodnicząca, większe podwyżki dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji udało się uzyskać dzięki przesunięciu do płac zasadniczych części środków przeznaczonych na tzw. premie grupowe. W zapisach porozumienia, które dotyczą średniej wysokości podwyżek dla pracowników niezatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, określono dodatkowo, że wzrost wynagrodzenia zasadniczego nie może być niższy niż 100 zł brutto. W przypadku tej części załogi oraz administracji wysokość podwyżek będzie uzależniona od dotychczasowych zarobków oraz ocen pracy.
 
Obok wynagrodzeń zasadniczych strony uzgodniły też wprowadzenie w Grammerze dodatku stażowego. Dla pracownika zatrudnionego w firmie od co najmniej dwóch lat będzie to 50 zł brutto miesięcznie, powyżej czterech lat 100 zł brutto co miesiąc, a pracownicy związani z Grammerem co najmniej 9 lat zyskają dodatkowo 150 zł brutto miesięcznie. 
 
– W porozumieniu ustaliliśmy również, że do końca maja uzgodnimy i wprowadzimy nowe zasady premiowania w zakładzie, bo ten obszar wymaga uporządkowania. Mam nadzieję, że dla załogi będzie to oznaczało kolejny istotny wzrost comiesięcznych wypłat – dodaje przewodnicząca
 
Zakład Grammer Automotive Polska w Sosnowcu produkuje elementy z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zatrudnia blisko 300 osób.
 
ny
 

Dodaj komentarz