Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność wygrała w Trybunale

Za niezgodne z Konstytucją RP Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy odbierające pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w inny dzień wolny od pracy. Wniosek w tej sprawie do TK złożył NSZZ Solidarność.

– Cieszę się, że sędziowie uznali nasze argumenty. To przestroga dla polityków, biorących się za ustalanie prawa, którego inni mają przestrzegać. Może następnym razem posłuchają tych, którzy się na tym znają. To dobry dzień dla pracowników – skomentował decyzję Trybunału Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Obowiązek oddawania pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w inny dzień wolny od pracy uchylono w 2011 roku przy okazji ustanowienia wolnego w święto Trzech Króli. Trybunał nie określił żadnego okresu przejściowego, a ponieważ wyrok jest ostateczny, więc przepis straci moc z chwilą opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.

Trybunał Konstytucyjny uznał argumenty Solidarności, dotyczące sprzeczności tych przepisów z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji oraz prawem do dnia wolnego od pracy w święta ustawowe. Przez nieprecyzyjne przepisy niektórzy pracownicy zwłaszcza ci zatrudnieni w trybie zmianowym musieli pracować nawet 10 dni więcej od pozostałych.

– Zgodnie z art. 14 Kodeksu pracy oraz art. 66 ust. 2 Konstytucji wszyscy pracownicy mają prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy. W związku z tym ustawowe ograniczenie liczby dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym powinno w równej mierze dotyczyć wszystkich pracowników i być oparte na racjonalnych i zobiektywizowanych, a także przewidywalnych kryteriach – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.

Dodaj komentarz