Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność walczy o lepsze płace w Tenneco

Podwyżek wynagrodzeń oraz wprowadzenia zmian do regulaminów wynagradzania i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych domaga się Solidarność działająca w zakładach Tenneco w Rybniku i w Stanowicach. W obydwu firmach związek prowadzi spory zbiorowe z pracodawcami. 
 
W fabryce w Stanowicach rozpoczęty w maju spór zbiorowy wszedł już w etap mediacji. Rozmowy z udziałem mediatora rozpoczęły się 6 sierpnia. Związkowcy żądają 1,5 zł netto do stawki godzinowej dla pracowników produkcyjnych i 150 zł netto dla osób zatrudnionych w biurach. – Te postulaty nie są wygórowane, takie są oczekiwania pracowników. Pracodawca nie traktował nas zbyt poważnie i brakiem chęci do rozmów zmusił nas do rozpoczęcia sporu zbiorowego – mówi Dawid Brożek, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Tenneco. Podkreśla, że w stanowickiej fabryce zarobki są o 20 proc. niższe niż w innych przedsiębiorstwach motoryzacyjnych działających w naszym regionie.
 
Solidarność zasięgiem swojego działania obejmuje też zakład Tenneco w Rybniku. W tej firmie związek zgłosił postulat dotyczący podwyższenia stawek godzinowych dla pracowników produkcyjnych o 1 zł netto i 100 zł netto miesięcznie dla pracowników biurowych. Kolejne rokowania z pracodawcą w ramach trwającego w zakładzie sporu zbiorowego zaplanowane zostały na początek września.
 
Oprócz podwyżek wynagrodzeń Solidarność domaga się wprowadzenia zmian do regulaminów wynagradzania i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dokumenty te powstały, gdy w zakładach Tenneco nie działał jeszcze związek zawodowy i pracownicy nie mieli wpływu na ich zapisy. – Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie zapisów dotyczących premii frekwencyjnej i dodatku stażowego, co pozwoliłoby ograniczyć absencję i zatrzymać doświadczonych pracowników. Skorzystają na tym nie tylko ludzie, ale i koncern. Działamy po to, żeby w firmie działo się jak najlepiej – podkreśla Dawid Brożek.
 
Solidarność w Tenneco powstała w listopadzie 2018 roku. W ciągu tych kilku miesięcy związkowcy z „S” pokazali, że potrafią być skuteczni w rozwiązywaniu problemów pracowniczych i w walce o poprawę warunków bhp. – Doprowadziliśmy m.in. do wprowadzenia dodatkowej przerwy dla osób pracujących w nadgodzinach. Na kolejnych liniach produkcyjnych w fabryce w Stanowicach instalowane są manipulatory, służące do podnoszenia ciężkich elementów. Po interwencjach „S” rozpoczęto rozbudowę parkingu dla pracowników. W najbliższym czasie rozpocznie się rozbudowa szatni oraz budowa nowej instalacji wentylacyjnej na hali produkcyjnej – mówi przewodniczący „S” w Tenneco. 
 
Jak podkreśla, organizacja ciągle się rozwija. – Z miesiąca na miesiąc coraz więcej pracowników Tenneco jest zrzeszonych w Solidarności. Pracujemy również nad rozszerzeniem swojej działalności na kolejny zakład – podkreśla Brożek.
 
W Tenneco w Rybniku zatrudnionych jest ponad 2000 pracowników, w zakładzie w Stanowicach pracuje przeszło 500 osób. W obydwu firmach produkowane są układy wydechowe do samochodów.
 
aga
 

Dodaj komentarz