Solidar Śląsko Dąbrow

„Solidarność” w Adient Foam

Już blisko 120 osób zapisało się do „Solidarności”, która niespełna dwa miesiące temu powstała w spółce Adient Foam Poland w Żorach. To ok. 1/4 załogi firmy. Pracownicy uwierzyli, że dzięki „S” są w stanie poprawić swoją sytuację i doprowadzić do zmian w zakładzie.

– Założyłem związek dla ludzi, bo chciałbym, żeby im się lepiej pracowało – mówi Tomasz Ponimasz, przewodniczący nowej organizacji. W jego ocenie problemem w spółce są nie tylko niskie zarobki, zbliżone do poziomu płacy minimalnej. Podkreśla, że pracodawca podejmuje decyzje, które są niekorzystne dla pracowników i nie powinny być przez nich akceptowane. Jako jeden z przykładów takiego postępowania podaje wysyłanie ludzi na urlopy wypoczynkowe np. w sytuacji, gdy brakuje komponentów potrzebnych do produkcji. – Z kolei w ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa pracodawca podjął jednostronną decyzję o skierowaniu pracowników na 10 dni urlopu wypoczynkowego. Przez to wykorzystali część urlopu, który im przysługiwał za zeszły rok i później, podczas przerwy technicznej i w okresie świąteczno-noworocznym musieli brać urlopy bezpłatne – dodaje przewodniczący zakładowej „S”.

Przez prawie rok Tomasz Ponimasz reprezentował załogę przed pracodawcą. Chociaż do pełnienia tej funkcji został wybrany przez pracowników, w praktyce miał niewielkie możliwości wpływania na to, co się w firmie dzieje. – Jak słuchałem narzekania ludzi, to było mi bardzo przykro, ale mogłem jedynie składać protesty, z których i tak nic nie wynikało – mówi przewodniczący „S” w żorskiej fabryce.

W marcu tego roku, jeszcze jako reprezentant załogi, wziął udział w spotkaniu wyborczym do Europejskiej Rady Zakładowej, w której uczestniczyli także przedstawiciele „Solidarności” ze spółek Adient działających w Polsce, m.in. z Bierunia i Siemianowic Śląskich. – Wymieniliśmy doświadczenia i okazało się, że w Żorach są najgorsze zarobki, w dodatku panuje przekonanie, że u nas nic się nie da zrobić, bo pracownicy są bierni, boją się pracodawcy i dlatego godzą się na wszystko – zaznacza. Te niekorzystne opinie zmotywowały go do założenia związku. Wybrał „Solidarność”, która już wcześniej działała w żorskiej fabryce, ale kilka lat temu się rozpadła. – Chodzę po zakładzie i przekonuję, że warto się zrzeszyć, bo jak będziemy działać razem, to mamy realne szanse na poprawę naszych warunków pracy – dodaje.

Spółka Adient Foam Poland w Żorach jest producentem pianek do siedzeń samochodowych. Zakład zatrudnia 460 pracowników.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0