Solidar Śląsko Dąbrow

„Solidarność” w Sandviku coraz silniejsza

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Sandvik Polska w Katowicach objęła zasięgiem swojego działania spółkę Sandvik Mining & Rock Solutions w Tychach. Do związku zapisała się większość pracowników tyskiej firmy.

– Od listopada zeszłego roku jesteśmy organizacją międzyzakładową – informuje Rafał Mikołajczyk, przewodniczący „Solidarności” w Sandvik Polska w Katowicach. W jego ocenie rozszerzenie działalności „S” na tyski zakład jest rozwiązaniem korzystnym dla zatrudnionych w nim pracowników. Do tej pory w spółce działała tylko rada pracowników, która posiada znacznie mniejsze uprawnienia od związku zawodowego, np. w kontekście prowadzenia negocjacji z pracodawcą. – Dlatego zwrócili się do nas z prośbą o objęcie ich naszą działalnością. Jest to zapewne związane z coraz trudniejszą sytuacją górnictwa i lękiem o miejsca pracy. Uznali, że mamy doświadczenie w działalności związkowej i jesteśmy w stanie przypilnować ich interesów. Gdyby założyli osobną organizację, byłoby im trudniej przebić się i wypracować dialog z pracodawcą – mówi przewodniczący „S” w Sandvik Polska w Katowicach.

Związkowcy z Katowic już kilka lat temu próbowali zorganizować w „Solidarności” pracowników tyskiej spółki. – Spotykaliśmy się z nimi, więc nas znali. Z drugiej strony, jako przedstawiciel pracowników w Europejskiej Radzie Zakładowej, byłem zobowiązany do utrzymywania z nimi kontaktu i przekazywania im informacji dotyczących m.in. zmian w koncernie. Wybór „Solidarności” był więc dla nich zupełnie naturalny – dodaje Rafał Mikołajczyk.

Powstanie „Solidarności” w spółce w Tychach zostało pozytywnie odebrane przez zarząd firmy. Jeden z zapisów wewnętrznego kodeksu postępowania obowiązującego w Sandviku, stanowi, że pracodawca ma ułatwiać działalność związkowa, a praktyki antyzwiązkowe są w koncernie zakazane.

Rafał Mikołajczyk zaznacza, że „S” zamierza nawiązać współpracę z pracownikami pozostałych firm należących do Grupy Sandvik. Znajdują się one w Mikołowie i w Stalowej Woli.

Szwedzka Grupa Sandvik zatrudnia w Polsce blisko 500 pracowników. W Katowicach, gdzie produkowane są narzędzie do obróbki skrawaniem, pracuje 175 osób. Z kolei spółka Sandvik Mining & Rock Solutions w Tychach zajmuje się sprzedażą i serwisem maszyn górniczych.

aga