Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność w PAP

W Polskiej Agencji Prasowej powstała organizacja zakładowa NSZZ Solidarność. Z inicjatywą założenia związku wyszli dziennikarze pracujący w regionalnych ośrodkach PAP, ale do organizacji przystępują też stopniowo dziennikarze z centrali agencji w Warszawie. Solidarność z PAP ma już za sobą pierwszy sukces – udane negocjacje z zarządem agencji, który ogłosił zamiar wypowiedzenia układu zbiorowego i ograniczenia niektórych świadczeń pracowniczych. 

– Impulsem do założenia związku była potrzeba skutecznej reprezentacji praw pracowniczych dziennikarzy z regionalnych ośrodków agencji. Uznaliśmy, że ze względu na specyfikę pracy w regionach, rozproszenie i brak codziennych, bezpośrednich kontaktów z pracodawcą, najlepszy sposób to utworzenie organizacji związkowej, która będzie mogła reprezentować w kontaktach z zarządem interesy zarówno dziennikarzy z ośrodków regionalnych, jak i dziennikarzy centrali – mówi Jan Koprowski, przewodniczący Solidarności w PAP.

– Niemniej nie był to impuls jedyny. Naszym zdaniem w Polskiej Agencji Prasowej, która jest medium publicznym, trzeba promować najlepsze wzorce i najwyższe standardy dialogu pomiędzy pracownikami a pracodawcami, i to właśnie staramy się robić – dodaje Marek Błoński, wiceprzewodniczący Solidarności w PAP.

Na pytanie, dlaczego zrzeszyli się właśnie w NSZZ Solidarność, a nie w innej organizacji, odpowiadają, że to był naturalny wybór. – Dla większości pierwsze skojarzenie z hasłem związek zawodowy to właśnie NSZZ Solidarność. Nie mieliśmy żadnych dylematów. To duża, reprezentatywna centrala związkowa, dysponująca dobrym zapleczem eksperckim i prawnym,  co stanowi skuteczne wsparcie dla organizacji zakładowych, o czym zresztą przekonaliśmy się podczas naszych pierwszych negocjacji – mówi Koprowski.

Mimo że od spotkania założycielskiego i zarejestrowania organizacji zakładowej minęło dopiero kilka miesięcy te wzorce udało się z sukcesem wprowadzić. – Właśnie ukończyliśmy negocjacje dotyczące zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy. Zdaniem zarządu zapisy dotychczasowego układu nie przystawały do rzeczywistości, ale proponowane przez pracodawcę zmiany, w naszej ocenie, mogły doprowadzić do znaczącego pogorszenia warunków pracy i płacy dziennikarzy. W wyniku negocjacji zawarliśmy kompromis satysfakcjonujący obie strony – podkreśla Jan  Koprowski.

NSZZ Solidarność w Polskiej Agencji Prasowej zrzesza już ponad 40 dziennikarzy. W agencji działają jeszcze dwa związki zawodowe: ZZ Pracowników PAP, zrzeszający osoby zatrudnione na stanowiskach zarówno dziennikarskich, jak i niedziennikarskich oraz Syndykat Dziennikarzy Polskich. W sumie PAP zatrudnia ok. 400 osób.

Dodaj komentarz