Solidar Śląsko Dąbrow

„Solidarność” w obronie wyrzuconego z pracy fotoreportera

Śląsko-dąbrowska „Solidarność” stanęła w obronie zwolnionego z pracy fotoreportera katowickiego oddziału Polskiej Agencji Prasowej Andrzeja Grygiela. Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” skierowało list do prezesa zarządu PAP, w którym domaga się przywrócenia fotoreportera do pracy i zawarcia z nim stałej umowy o pracę.

– Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym oburzeniem przyjęło informację o wyrzuceniu z pracy fotoreportera katowickiego oddziału Polskiej Agencji Prasowej pana Andrzeja Grygiela. Używamy tego potocznego sformułowania o „wyrzuceniu z pracy” nieprzypadkowo, choć pewnie przełożeni fotoreportera PAP, odpowiedzialni za tak niegodne postępowanie wobec pracownika, będą tłumaczyć, że oni tylko „nie przedłużyli” z nim umowy. Jeśli uznanego, wieloletniego pracownika jakiejkolwiek firmy z dnia na dzień pozbawia się pracy i dochodów, to trzeba rzecz nazwać po imieniu – czytamy w piśmie podpisanym przez przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominika Kolorza.

W wystąpieniu podkreślono, że reprezentanci władz śląsko-dąbrowskiej „S” uważają, iż to, w jaki sposób przełożeni potraktowali wieloletniego pracownika PAP, jest niedopuszczalne i niezgodne z elementarnymi standardami, jakie winny być przestrzegane w każdej firmie. – Fakt, że wciąż znaczna część pracowników mediów publicznych nie jest zatrudniona na podstawie normalnych umów o pracę i tym samym jest pozbawiona podstawowych praw pracowniczych, powinien zawstydzać wszystkie ekipy rządzące naszą Ojczyzną od przeszło 30 lat. Obecną ekipę również. A przykład z wyrzuconym z pracy fotoreporterem pokazuje, że tego wstydu nie ma, że ktoś może powiedzieć pracownikowi z kilkunastoletnim stażem: „Od jutra tu nie pracujesz”. To przypomina nam sposób postępowania peerelowskich partyjnych kacyków, którzy ludźmi pogardzali i pomiatali – czytamy w piśmie związkowców.

– Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza, że mimo iż fotoreporter PAP Pan Andrzej Grygiel nie jest członkiem naszego związku, jesteśmy gotowi udzielić mu wszelkiego wsparcia. Domagamy się przywrócenia Pana Andrzeja Grygiela do pracy i podpisania z nim normalnej, stałej umowy o pracę. Być może choć w części pozwoli to zadośćuczynić skutkom postępowania kierownictwa redakcji foto PAP wobec fotoreportera katowickiego oddziału PAP – podkreślono w wystąpieniu do prezesa agencji.

Andrzej Grygiel był fotoreporterem PAP w Katowicach od 2005 roku. To uznany profesjonalista i laureat wielu krajowych oraz międzynarodowych nagród. Po informacji o nieprzedłużeniu mu umowy o pracę w jego obronie stanęli koledzy z redakcji i dziennikarze z całego regionu. Pod listem otwartym do kierownictwa PAP podpisało się przeszło 100 dziennikarzy pracujących w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych oraz w agencjach fotograficznych w woj. śląskim. Są to przedstawiciele zarówno mediów komercyjnych, jak i publicznych.

ny