Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność w grupie Holding KW

W trzech firmach należących do Grupy Kapitałowej Holding KW powstała Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność. Nowa organizacja zasięgiem swojego działania objęła GSU S.A., GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz Górnośląską Spółkę 
Brokerską Sp. z o.o.
 
Jak informuje Iwona Krzywonos, przewodnicząca nowej organizacji „S”, pracownicy postanowili się zorganizować ze względu na pojawiające się informacje dotyczące sprzedaży GSU S.A. – Jeżeli dojdzie do jakichkolwiek rozmów na ten temat, chcielibyśmy wziąć w nich udział, jako strona reprezentująca pracowników – mówi.
 
W GSU S.A, GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz w Górnośląskiej Spółce Brokerskiej Sp. z o.o. w sumie zatrudnionych jest przeszło 200 osób. – Przeprowadzimy akcję informacyjną wśród pracowników i będziemy ich zachęcać do zapisywania się do Solidarności. Mamy nadzieję, że pod koniec roku będzie nas ponad 100. Informację o założeniu związku umieściliśmy już na wewnętrznych stronach internetowych firm – mówi Iwona Krzywonos.
 
GSU S.A. została założona w 1994 roku i prowadzi działalność na terenie całej Polski. Firma zajmuje się obsługą i sprzedażą ubezpieczeń dla podmiotów Polskiej Grupy Górniczej oraz sprzedażą ubezpieczeń na życie, majątkowych i komunikacyjnych dla klientów indywidualnych. Pracownicy obawiają się, że sprzedaż spółki może oznaczać redukcję etatów, likwidację części biur, a nawet zwolnienia grupowe. – Zapowiedzi dotyczące ewentualnej sprzedaży firmy są dla nas niezrozumiałe, choćby z tego względu, że spółka bardzo dobrze prosperuje, cały czas się rozwija i pozyskuje nowych klientów – dodaje przewodnicząca „S”.
 
Iwona Krzywonos podkreśla, że o swoją przyszłość obawiają się także pracownicy pozostałych spółek ubezpieczeniowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Holding KW. 
 
aga
 

Dodaj komentarz