Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność w Best Poland

Od początku lutego w spółce Best Poland w Zabrzu działa organizacja zakładowa NSZZ Solidarność. W ciągu kilku tygodni związkowcom udało się doprowadzić do rozmów z pracodawcą na temat zmian w regulaminach pracy i wynagradzania. Poprawa warunków pracy i atmosfery w firmie to najważniejsze zadania, jakie przed sobą stawiają.

– Ludzie skarżyli się na niesprawiedliwe traktowanie i zarobki nieadekwatne do wykonywanej pracy. Narzekali, że są niedoceniani, nie mają wpływu na to, co dzieje się w firmie. Zorganizowaliśmy się, żeby te wszystkie sprawy wyprostować i poukładać. Jak dotychczas, wszystko idzie w dobrym kierunku – mówi Dariusz Stasiuk, przewodniczący nowej komisji.

Zdaniem związkowców jedną z najpilniejszych rzeczy jest zmiana regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. – Przekazaliśmy już propozycje poprawek, które powinny zostać wprowadzone do tych dokumentów. Wkrótce ma dojść do spotkania, w trakcie którego pracodawca odniesie się do naszych uwag – dodaje przewodniczący. Zapowiada, że związkowcy zamierzają przyjrzeć się umowom, na podstawie których pracownicy są zatrudnieni w firmie. – Chcemy się dowiedzieć, czy wykonują takie czynności, jakie zostały zapisane w ich umowach. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście są rozbieżności, to trzeba będzie je skorygować – podkreśla związkowiec. Zaznacza, że kolejnym krokiem, będzie wystąpienie do pracodawcy o podwyżki wynagrodzeń.

Jego zdaniem założenie Solidarności w Best Poland było pracowników firmy pozytywnym zaskoczeniem. – Do związku już zapisało się ponad 50 osób, inne wypełniły deklaracje, ale jeszcze ich nie złożyły, czekają na rozwój wydarzeń – zaznacza. Powstanie związku było też zaskoczeniem dla pracodawcy, który na początku nie krył swoich obaw. – Udało nam się przełamać stereotypowe myślenie o związkach zawodowych i przekonać, że jesteśmy po to, żeby w firmie było lepiej, a nie gorzej – dodaje  przewodniczący.

Best Poland produkuje okapy kuchenne. Firma zatrudnia ponad 300 osób.

aga

 

Dodaj komentarz