Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność skarży ministra Grada

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność przesłała do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Aleksandra Grada, ministra skarbu państwa.

Chodzi o wypowiedź ministra, który 18 maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach publicznie oświadczył, że podczas najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A., przedstawiciel Skarbu Państwa nie będzie głosował za powołaniem do rady nadzorczej członków wybranych przez pracowników, tych którzy uczestniczyli w demonstracji pod siedzibą firmy.

Jak czytamy w uzasadnieniu wniosku przesłanego do prokuratury, wybory zostały przeprowadzone prawidłowo i są ważne. Nie ma więc żadnych podstaw prawnych uzasadniających zarówno kategoryczne twierdzenia ministra skarbu, jak i wydanie przez niego reprezentantowi skarbu państwa na walne zgromadzenie akcjonariuszy, instrukcji do głosowania przeciwko powołaniu do rady nadzorczej przedstawicieli pracowników. – „Bezsprzecznie wydanie takiej instrukcji stanowi przy tym przejaw kierowania wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę. Bezprawność takich działań stanowi o przekroczeniu przez ministra skarbu państwa uprawnień, albowiem działania te nie wchodzą w zakres jego kompetencji” – czytamy w uzasadnieniu.

Kodeks karny przewiduje, iż „funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Zgodnie z prawem za sprawstwo odpowiada nie tylko osoba, która dokonuje czynu zabronionego, ale także ten kto nią kieruje i wydaje polecenia.

Prawo wyboru swojego przedstawiciela do rady nadzorczej daje pracownikom ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgodnie z nią wynik wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzenia. Wybory przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej KGHM odbyły się 13 maja. Dzisiaj w Lubinie odbywa się walne zgromadzenie akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A., które zdecyduje o składzie rady nadzorczej.

źródło: Dział Informacji Komisji Krajowej

Dodaj komentarz