Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność ponownie domaga się odwołania ministra zdrowia

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda zwrócił się do premier Ewy Kopacz o odwołanie ministra zdrowia prof. Mariana Zembali. W ocenie związkowców przygotowane przez resort zdrowia rozporządzenie  ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łamie zapisy Konstytucji i ustawy o związkach zawodowych dotyczące równego traktowania wszystkich organizacji związkowych.

W rozporządzeniu przekazanym centralom związkowym do konsultacji znalazł się zapis ograniczający prawo do zawierania porozumienia z pracodawcą w sprawie podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych „tylko do związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne”. W ocenie NSZZ Solidarność łamie to zasadę równości związków zawodowych i wyklucza z procedury zawierania porozumienia wszelkie inne związki zawodowe u danego pracodawcy. – W szczególności rażące jest wyłączenie związków, które działając u tego samego pracodawcy, zrzeszają zatrudnione pielęgniarki i położne, lecz obok tych dwóch grup pracowniczych zrzeszają także osoby z pozostałych kategorii personelu placówek zdrowia – czytamy w liście szefa Solidarności do premier Kopacz.

– W bardzo krótkim czasie mamy kolejny przykład rażącego łamania prawa, w tym Konstytucji RP, przez ministra zdrowia Mariana Zembalę. To już nie przypadek, ale potwierdzenie, że swobodnie podchodząc do obowiązujących przepisów, minister Zembala nie nadaje się do pełnienia funkcji konstytucyjnego ministra demokratycznego państwa prawa. Dlatego po raz kolejny stanowczo żądamy jego dymisji – podkreślił Piotr Duda.

Po raz pierwszy NSZZ Solidarność zażądał od premier Ewy Kopacz zdymisjonowania ministra zdrowia Mariana Zembali  w czerwcu po jego publicznych wypowiedziach kwestionujących prawo pracowników do strajku. Szef „S” ocenił wypowiedź ministra jako „świadome podżeganie do łamania prawa i publiczne zastraszanie pracowników”. Przypomniał, że prawo do strajku to jedno z podstawowych praw obywatelskich, zapisanych nie tylko w polskim prawodawstwie, ale również unijnym i ratyfikowanych przez Polskę konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

na podstawie komunikat Działu Informacji Komisji Krajowej, aga
źródło foto:www.flickr.com/LukasPlewnia

 

Dodaj komentarz