Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność domaga się gwarancji dla przenoszonych pracowników

1 września ok. 400 pracowników spółki Tauron Ciepło ma zostać przekazanych do nowo tworzonej spółki Tauron Serwis. – Sprzeciwialiśmy się tej reorganizacji, bo naszym zdaniem niesie ona ze sobą zagrożenie pogorszenia warunków płacy i zatrudnienia tych 400 osób. Występowaliśmy w tej sprawie i do zarządu spółki, i do szefostwa całej grupy Tauron Polska Energia, i do kierownictwa resortu energii. Bezskutecznie. Minister energii nawet nie odpowiedział na nasze wystąpienie. 30 czerwca otrzymaliśmy pismo od zarządu informujące, że klamka zapadła i 1 września nastąpi przejęcie pracowników służb serwisowych przez nową spółkę – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.

Spółka Tauron Serwis ma się zająć świadczeniem usług serwisowych na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Tauron Polska Energia. Ma również pozyskiwać klientów na rynku zewnętrznym. Pracownicy służb serwisowych Tauron Ciepło mają zostać przeniesieni do nowego pracodawcy na podstawie artykułu 23¹ Kodeksu pracy. To oznacza, że dotychczasowe warunki pracy i płacy zachowają jedynie przez rok. Później pracodawca może np. obniżyć im wynagrodzenia lub zmienić warunki pracy.

– Do 1 września zostało niewiele czasu, ale nie składamy broni. Skoro reorganizacji nie da się uniknąć, będziemy dążyć do tego, aby jeszcze przed przejęciem pracowników przez Tauron Serwis wynegocjować porozumienie transferowe, w którym zawarte zostaną bardziej korzystne dla pracowników zapisy, niż minimum gwarantowane przez art. 23¹ Kodeksu pracy – zapowiada Tadeusz Nowak. – Przede wszystkim chcemy, aby pracownicy w nowej spółce byli objęci takimi samymi gwarancjami, jakie daje im Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Tauron Ciepło oraz inne wewnątrzzakładowe przepisy w naszej spółce – podkreśla przewodniczący.

Zaznacza, że nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Tauron Ciepło, który miał ujednolicić warunki płacy i zatrudnienia w poszczególnych zakładach spółki, był negocjowany przez wiele miesięcy. Ostatecznie dokument podpisano we wrześniu ubiegłego roku. – Nie chcemy dopuścić do tego, żeby raptem rok po podpisaniu ZUZP jedna czwarta pracowników naszej spółki utraciła wszystkie uprawnienia zapisane w tym dokumencie – wskazuje przewodniczący.

Tauron Ciepło zatrudnia około 1650 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

ny

 

Dodaj komentarz