Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarni z Andrzejem Poczobutem

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wystąpiło 17 marca do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o uhonorowanie dziennikarza, działacza mniejszości polskiej na Białorusi i więźnia politycznego Andrzeja Poczobuta. Wnioskowi towarzyszy też specjalne przesłanie adresowane do Białorusinów i mniejszości polskiej w tym kraju.

Andrzej Poczobut jest wybitnym działaczem mniejszości polskiej na Białorusi , jak również wybitnym dziennikarzem, ambasadorem wolnego słowa w europejskim skansenie totalitaryzmu. Od wielu już lat z premedytacją prześladowany za polskość – podkreślono w wystąpieniu. – Popierając wszelkie szlachetne inicjatywy docenienia wagi nieugiętej postawy Andrzeja Poczobuta w świecie współczesnym, zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze wszech miar uzasadnioną prośbą o uhonorowanie Andrzeja Poczobuta najwyższym odznaczeniem państwowym za Jego niezłomne i wpisane w poczet bohaterów narodowych świadectwo oraz za przeżywanie cierpienie z najwyższą godnością – czytamy w dokumencie podpisanym przez Eugeniusza Karasińskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Andrzej Poczobut to dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi i więzień polityczny. W latach 2011-12 za swą działalność społeczną i dziennikarską był kilkakrotnie zatrzymywany i osadzany w areszcie. Dwa lata temu, 25 marca 2021 został ponownie aresztowany. Mimo protestów społeczności międzynarodowej pozostał za kratami. W styczniu 2023 roku białoruski sąd w politycznym procesie skazał go na 8 lat kolonii karnej za „wzniecanie nienawiści”. Andrzej Poczobut 16 kwietnia skończy 50 lat. Ma żonę i dwoje dzieci.

Obok wniosku o odznaczenie opozycjonisty weterani NSZZ „Solidarność” zrzeszeni w Stowarzyszeniu wystosowali przesłanie adresowane do Białorusinów i mniejszości polskiej w tym kraju. Jak wyjaśnia Eugeniusz Karasiński, członkowie Stowarzyszenia chcieli nawiązać do historycznego „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej” uchwalonego przez I Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1981 roku. – W obliczu przybierającej niewyobrażalne w dotychczasowych stosunkach pomiędzy naszymi bratnimi narodami, rozmiary kampanii nienawiści wobec Polaków na Białorusi – Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich braci Białorusinów, aby nie ulegali prymitywnej propagandzie totalitarnego reżimu, bezwzględnie zwalczającej aspiracje wolnościowe i obywatelskie całego społeczeństw. (…) Ślemy Wam wyrazy nadziei, otuchy i wsparcia w walce z reżimem – podkreślono w dokumencie.

W Republice Białorusi według oficjalnych statystyk żyje 295 tys. obywateli uznających się za mniejszość polską. Nieoficjalnie szacuje się, że mniejszość polska na Białorusi może sięgać od 500 tys. do przeszło 1 mln osób.

ny
źródło foto: commons.wikimedia.org/Pawluk Shoetka