Solidar Śląsko Dąbrow

Służbowe adresy e-mailowe pracowników

Często służbowe adresy e-mailowe tworzone są poprzez połączenie imienia i nazwiska pracownika oraz nazwy firmy, przykładowo jan.kowalski@mojbank.pl, czy anna.cedeo@hutadanuta.pl. W związku z tym pojawia się pytanie, czy pracodawca nie będzie narażał się na naruszenie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, w przypadku zamieszczania takich adresów e-mailowych na swojej stronie internetowej.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca będzie mógł, nawet bez zgody pracownika, udostępniać takie informacje o pracowniku, które są ściśle związane z wykonywanymi przez niego obowiązkami służbowymi. Przykładowo będzie to imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, czy służbowy adres e-mail. Podobne stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 listopada 2003 roku o sygn. I PK 590/02 stanowiąc, że „ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika”.
 
Należy podkreślić, że imiona i nazwiska pracowników oraz ich stanowiska często wskazywane są również w inny sposób przykładowo na drzwiach w zakładzie pracy, na pieczątkach, czy wizytówkach, dlatego dane te są nierozłącznie związane z możliwością reprezentowania przedsiębiorstwa pracodawcy w kontaktach z klientami czy kontrahentami. W związku z tym, udostępnianie służbowego adresu e-mail nie będzie naruszało ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli będzie ono wiązało się z pełnieniem funkcji służbowych oraz nie będzie naruszało innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej.
 
Uwaga! Artykuł nie jest opinią prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed żadnym sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji dotyczących swoich praw i obowiązków w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

 

Dodaj komentarz