Solidar Śląsko Dąbrow

Śląsko-dąbrowska „Solidarność” wsparła inicjatywę samorządowców w sprawie Radia Katowice

Śląsko-dąbrowska „Solidarność” poparła propozycję władz Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotyczącą zakupu Radia Katowice. W stanowisku przyjętym 16 stycznia związkowcy postulują, aby w inicjatywę włączył się również samorząd województwa śląskiego.

– Zostawiając na boku ocenę działań nowej koalicji rządzącej wobec mediów publicznych, trzeba powiedzieć, że pracownicy Radia Katowice stali się zakładnikami tego, co dzieje się w Warszawie. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak być nie powinno. Jeśli samorządy z naszego województwa kupią „do spółki” Radio Katowice, to będzie ono niezależne od Warszawy – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

W stanowisku skierowanym do Mirosława Mazura, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” zaapelowało do wszystkich radnych Sejmiku o podjęcie działań na rzecz włączenia się samorządu wojewódzkiego do inicjatywy Miasta Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Zmiana struktury właścicielskiej Radia Katowice wydaje się być najlepszym wyjściem z niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się obecnie rozgłośnia i jej pracownicy – czytamy w dokumencie. Kopie stanowiska zostały przesłane m.in. do marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz do klubów radnych i radnych niezrzeszonych zasiadających w Sejmiku.

Jak wskazali związkowcy, Radio Katowice jest nie tylko największa i jedną z najstarszych regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, ale przede wszystkim stanowi ono źródło codziennych informacji z regionu dla setek tysięcy mieszkańców województwa śląskiego. – Absolutnie niedopuszczalne jest, aby ogromny dorobek Radia Katowice został zaprzepaszczony, a takie ryzyko niesie postawienie rozgłośni w stan likwidacji – napisali przedstawiciele władz śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

W ich ocenie „przejęcie” Radia Katowice przez samorządy zapewni stabilność zatrudnienia pracownikom, utrzyma publiczny charakter rozgłośni, a jednocześnie pozwoli wzmocnić jej regionalną tożsamość. – Jeśli w nowej strukturze właścicielskiej Radia Katowice znajdzie się i samorząd wojewódzki, i poprzez GZM samorządy poszczególnych miast, to będą tam reprezentowane różne opcje polityczne i różne środowiska. W takich warunkach łatwiej o prawdziwy pluralizm i bezstronność na antenie – wskazuje szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

10 stycznia Polska Agencja Prasowa poinformowała o wspólnej inicjatywie władz Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotyczącej zakupu Polskiego Radia Katowice. Prezydent miasta Marcin Krupa oraz szef GZM Kazimierz Karolczak przesłali list w tej sprawie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza.

Dwa dni wcześniej, 8 stycznia resort kultury poinformował, że sąd wpisał do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców otwarcie likwidacji spółki Radio Katowice.

kar
źródło foto: wikipedia.org/Adrian Tync