Solidar Śląsko Dąbrow

Śląsko-dąbrowska Solidarność protestuje przeciwko likwidacji RCKiK

Śląsko-Dąbrowska Solidarność zażądała od ministra zdrowia niezwłocznego wycofania projektu rozporządzenia dotyczącego połączenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu z centrum w Katowicach. Jednocześnie przedstawiciele regionalnych struktur związku zapowiedzieli aktywne wsparcie działań protestacyjnych podejmowanych przez pracowników raciborskiej placówki.

– Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność stanowczo protestuje przeciwko planom połączenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu z RCKiK w Katowicach. Likwidacja raciborskiego centrum jako samodzielnej placówki, spowoduje skrajnie negatywne konsekwencje nie tylko dla pracowników centrum i lokalnej społeczności Raciborza, ale również dla pacjentów szpitali  współpracujących z RCKiK – czytamy w stanowisku prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność przesłanym 28 lipca do ministra zdrowia Mariana Zembali.

Zapowiedziana przez resort zdrowia likwidacja raciborskiego RCKiK oznaczać będzie utratę co najmniej kilkudziesięciu miejsc pracy w tej placówce. W ocenie śląsko-dąbrowskiej „S” w przypadku połączenia  wydłuży się również czas oczekiwania pacjentów na transfuzje w szpitalach objętych działaniem RCKiKw Raciborzu ze względu na konieczność dowozu krwi  do tych szpitali aż z Katowic.

Prezydium Zarządu Regionu zaznacza również, że znaczną cześć odpowiedzialności za długi raciborskiego centrum, wskazywane jako główny powód planowanej reorganizacji, ponosi resort zdrowia. – Obecna zła sytuacja finansowa raciborskiego centrum, powstała wyłącznie w wyniku przeszacowania inwestycji związanej z budową nowej siedziby RCKiK. Inwestycja ta była współfinansowana i nadzorowana przez Ministerstwo Zdrowia. W tym kontekście zapowiedź likwidacji tej placówki należy ocenić jako próbę ukrycia opieszałości i niekompetencji ministerialnych urzędników, kosztem pracowników raciborskiej placówki i przede wszystkim pacjentów szpitali zaopatrywanych w krew przez RCKiK – podkreślili członkowie prezydium ZR.

W stanowisku wskazano  również, że nieuzasadniony pośpiech oraz brak merytorycznego uzasadnienia planowanego połączenia wzbudził sprzeciw zarówno pracowników centrum, jak i lokalnej społeczności Raciborza i ościennych miejscowości. – Dlatego też domagamy się niezwłocznego wycofania projektu rozporządzenia w sprawie połączenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu z RCKiK w Katowicach. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność udziela pełnego poparcia dla protestu pracowników RCKiK w Raciborzu i będzie aktywnie wspierał wszelkie działania podejmowane w obronie miejsc pracy w tej placówce – napisano w stanowisku przesłanym do szefa resortu zdrowia.

łk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.