Solidar Śląsko Dąbrow

Śląsko-dąbrowska „S” chce przedłużenia zamrożenia cen prądu do końca 2024 roku

Prezydium Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” skierowało do minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski stanowisko, w którym domaga się przedłużenia zamrożenia cen prądu co najmniej do końca 2024 roku. Cen prądu i opłat za dystrybucję zostały zamrożone w 2023 roku w celu ochrony budżetów gospodarstw domowych przed wysokimi kosztami energii. 30 czerwca kończy się termin obowiązywania tej osłony.

Jak podkreślają przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej „S”, z informacji przekazywanych publicznie przez minister klimatu wynika, iż rząd nie planuje przedłużania mrożenia cen prądu i po 30 czerwca zamierza je uwolnić. Zapowiada przygotowanie innego mechanizmu osłonowego w postaci jednorazowego bonu energetycznego. Ma on trafić do tych obywateli, w których najbardziej uderzy uwolnienie cen. Minister mówi o wprowadzeniu kryterium dochodowego, ale jaki to będzie próg, nie wiadomo. – W wypowiedziach publicznych pani minister pojawia się liczba 3,5 mln gospodarstw domowych, które taką osłoną miałyby być objęte, jednocześnie mówi się o premiowaniu jednoosobowych gospodarstw domowych i seniorów. Nie ma dedykowanych rozwiązań dla gospodarstw domowych, w których wychowują się dzieci. To wszystko jest niejasne, mgliste, wzbudza szereg wątpliwości i obaw – czytamy w wystąpieniu prezydium ZR.

– Priorytetem rządu powinna być ochrona gospodarstw domowych przed wzrostem cen energii. Jeśli na dwa i pół miesiąca przed planowanym uwolnieniem cen mechanizmy osłonowe są w powijakach, nie są znane kluczowe szczegóły, opinia publiczna nie zna wyliczeń dotyczących skutków tego kroku, to kierowany przez Panią resort powinien w pierwszej kolejności dążyć do wydłużenia okresu obowiązywania zamrożenia cen. Ewentualne zmiany w tym obszarze i wprowadzanie mechanizmów osłonowych winny być poddane szerokim konsultacjom społecznym, a prace nad zmianami powinny być prowadzone w sposób transparentny. To wymaga rozwagi i czasu – podkreślili reprezentanci śląsko-dąbrowskiej „S”.

Domagając się przedłużenia zamrożenia cen energii do końca grudnia 2024 roku, zadeklarowali jednocześnie gotowość do udziału w pracach dotyczących mechanizmów osłonowych, jakie powinno się wprowadzić po ewentualnym uwolnieniu cen.

W październiku 2022 roku, ówczesny rząd wprowadził tzw. Tarczę Solidarnościową, aby chronić odbiorców energii elektrycznej. Zakładała ona, że ceny energii w 2023 roku będą zamrożone na poziomie z 2022 roku. Na początku grudnia 2023 roku uchwalono ustawę przedłużającą działanie tego mechanizmu osłonowego do końca czerwca 2024 roku.

oprac. ny
źródło foto: flickr.com