Solidar Śląsko Dąbrow

Śląskie samorządy inwestują w zeroemisyjną komunikację miejską

Na drogi województwa śląskiego wyjedzie 70 kolejnych autobusów o napędzie elektrycznym i wodorowym. Pojazdy zostaną zakupione w ramach drugiej edycji programu „Zielony Transport Publiczny” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Największym beneficjentem kolejnej edycji programu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która ze środków NFOŚiGW otrzyma 90 mln zł dofinansowania na zakup 35 elektrycznych autobusów. Dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych pojazdy zostaną przekazane do przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Świerklańcu, Katowicach, Sosnowcu i Gliwicach.

Zaplanowano również zakup 21 stacji ładowania autobusów i zorganizowanie szkoleń dla co najmniej 430 osób: mechaników i kierowców. Całkowity koszt inwestycji przekroczy 141 mln zł. – Systematycznie, wspólnie z naszymi operatorami i przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej, podejmujemy działania, by w naszej flocie liczba „elektryków” i pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi stale wzrastała. Ze względu na wciąż utrzymujące się wysokie koszty wdrożenia tych technologii, ich zakup nie byłby możliwy bez rządowego i unijnego wsparcia – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W gronie beneficjentów programu znalazło się także Miasto Rybnik, które planuje zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym. Pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i wyposażone m.in. w defibrylatory. Całkowity koszt przedsięwzięcia to przeszło 86 mln zł, z czego 45,5 mln zł stanowi dotacja przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Natomiast Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju dzięki dotacji w wysokości 26,3 mln zł i pożyczce wynoszącej ponad 8,7 mln zł zakupi 11 autobusów o napędzie elektrycznym. Z tych pojazdów będą korzystać mieszkańcy Żor. Kolejne 9,4 mln NFOŚiGW przekaże do Cieszyna, którego władze planują zakup 6 autobusów elektrycznych oraz instalację 6 punktów ładowania.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zakończy projekt w październiku 2025 roku. Jastrzębie-Zdrój i Cieszyn zamierzają zrealizować przedsięwzięcia do końca marca 2024 roku, natomiast samorząd Rybnika do końca października przyszłego roku.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: GZM