Solidar Śląsko Dąbrow

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – taką nazwę ma nosić nowa ponadregionalna instytucja kultury, która powstanie  na bazie dotychczasowej działalności Muzeum Izby Pamięci KWK Wujek. Dziś wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk zorganizował  kolejne spotkanie w sprawie powołania tej instytucji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele marszałka województwa śląskiego, prezydenta Katowic, Katowickiego Holdingu Węglowego, Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek poległych 16 grudnia 1981 roku, Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność i Instytutu Pamięci Narodowej.

– Zaakceptowaliśmy nową nazwę instytucji. Początkowo miała ona brzmieć Śląskie Centrum  Solidarności.  Ostatecznie zapadło ustalenie, że nazwa będzie poszerzona o słowo wolność – mówi Ryszard Drabek, zastępca przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Uczestnicy spotkania zapoznali się też projektem listu intencyjnego w sprawie powołania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.  Zostanie on podpisany przez zarząd województwa śląskiego, prezydenta Katowic, NSZZ Solidarność, Katowicki Holding Węglowy i Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek. – Podpisanie nastąpi po  ostatecznej redakcji tego dokumentu, ale na razie nie sprecyzowaliśmy jeszcze daty uroczystości podpisania – dodaje Drabek.

Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk powiadomił uczestników spotkania o skierowanym do niego liście ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego. – Wszyscy liczyliśmy na to, że ministerstwo wesprze  finansowo powstanie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Ale z listu  wynika, że takiego wsparcia nie otrzymamy. Jestem tym rozczarowany, ale spodziewałem się takiej odpowiedzi, bo gdy wcześniej chcieliśmy uzyskać od ministra Zdrojewskiego pomoc finansową przy organizacji obchodów 30. rocznicy tragedii w kopalni Wujek, też jej nie otrzymaliśmy –  mówi Ryszard Drabek.

Powołano też podczas spotkania zespół roboczy, który ma w najbliższym czasie określić strukturę i koszty rocznego budżetu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.  Zasadniczym celem tej instytucji ma być  prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym i naukowo-badawczym dotyczącym okresu powstania i działalności NSZZ Solidarność, czasu stanu wojennego i działającego w latach 1981-89 podziemia niepodległościowego.

Inicjatorzy powołania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności chcą, aby rozpoczęło ono działalność 16 grudnia 2011 roku, w trzydziestą rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek.
 

Dodaj komentarz