Solidar Śląsko Dąbrow

Śląska Akademia Ekologiczna

W Katowicach rozpoczęła działalność Śląska Akademia Ekologiczna. To inicjatywa, skupiająca ludzi różnych zawodów i środowisk, którzy mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej.Celem akademii jest uspołecznienie ekologii, rozumianej dużo szerzej, niż to się potocznie uważa – informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na swoich stronach internetowych.

Śląska Akademia Ekologii powstała z inicjatywy Gabrieli Lenartowicz, prezes WFOŚiGW, dziennikarzy i publicystów. W gronie osób, które zadeklarowały swój udział w jej tworzeniu znaleźli się m.in. socjologowie: prof. Marek Szczepański i dr Krzysztof Łęcki oraz ks. prałat Stanisław Puchała.

Na początku Akademia skupi się na działaniach związanych z inicjatywami dotyczącymi gospodarki odpadami w gminach, dbałością o estetykę regionu, zwłaszcza wokół terenów poprzemysłowych oraz szeroko pojętą ekologią kulturową, promującą zmiany świadomości mieszkańców województwa.To szansa, że powstanie swoista, nieformalna grupa nacisku, której uda się być zarzewiem nowoczesnego myślenia o środowisku i zarażać pozytywnymi pomysłami na ekologię. Nasze województwo może się stać „poligonem doświadczalnym”, gdzie stosowane będą najnowocześniejsze technologie, testowane unikatowe i odkrywcze techniki i rozwiązania naukowców w zgodzie z nowym wymiarem myślenia o ekologii – podkreśla Gabriela Lenartowicz.

Zapewnia, że do prac Akademii zapraszane będą wszystkie zainteresowane osoby, a publiczne debaty staną się okazją do przyjmowania wspólnych stanowisk i wspierania regionalnych inicjatyw ekologicznych. – Chcemy, by dzięki Akademii wszyscy jej uczestnicy mogli korzystać z porad i odpowiedzi ekspertów, w tym prawników. Wydaje się, że często brakuje nam wiedzy o tym, jak możemy korzystać z naszego prawa do informacji i współdecydowania o środowisku, w którym żyjemy – dodaje prezes WFOŚiGW.
AK

Dodaj komentarz