Solidar Śląsko Dąbrow

Śląscy strażacy przystąpili do protestu

29 czerwca Śląska Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność przystąpiła do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej prowadzonej przez Krajową Sekcję Pożarnictwa. Jednostki straży pożarnej w województwie śląskim oraz samochody pożarnicze zostały oflagowane. W przyszłym tygodniu zbierze się Krajowy Sztab Protestacyjny, który podejmie decyzje dotyczące dalszych form protestu.

Związkowcy domagają się m.in. rewaloryzacji wynagrodzeń za lata 2008-2014, urealnienia budżetów komend miejskich i powiatowych oraz podniesienia rekompensaty za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 proc. stawki godzinowej strażaka do kwoty nie niższej niż 100 proc. stawki.

Jak informuje Damian Kochoń, przewodniczący Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „S” budżety jednostek straży pożarnej nie zmieniają się od wielu lat. – Wszystko drożeje, media, sprzęt, paliwo, przeglądy wozów strażackich, a budżety komend są takie jakie wcześniej – mówi.

Od kilku lat miejscu stoją też wynagrodzenia strażaków. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność od sierpnia 2013 roku składa na ręce kolejnych ministrów spraw wewnętrznych postulaty dotyczące rewaloryzacji płac w jednostkach straży pożarnej, ale żaden z szefów resortu nie zajął się tym problemem.

ak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.