Solidar Śląsko Dąbrow

Skutki braku posiadania OC

Obowiązek posiadania OC przez właścicieli pojazdów mechanicznych jest w ostatnich latach skrupulatnie sprawdzany nie tylko przez policję, ale i przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie OC podlega każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu, niezależnie od zdolności jego użytkowania. Brak posiadania OC natomiast może wiązać się nie tylko z karą za brak wykupionego OC, ale także w przypadku spowodowania wypadku – poniesieniem kosztów odszkodowania.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził w ciągu ostatnich lat różne narzędzia kontroli posiadania ważnej polisy OC. Korzystając ze strony internetowej Funduszu (www.ufg.pl) każdy może sprawdzić, czy posiadacz pojazdu mechanicznego wskazanego poprzez numer rejestracyjny lub numer VIN jest objęty ochroną ubezpieczenia OC na podany dzień. Ponadto policjanci mają już możliwość przesyłania drogą elektroniczną zgłoszeń o braku aktualnego OC. Na koniec, sam Fundusz kontroluje posiadanie ważnego OC poprzez ogólnopolską bazę polis komunikacyjnych OC, która zawiera nie tylko informacje na temat sprzedanych polis komunikacyjnych, ale także o wypłaconych z nich odszkodowaniach.
Za brak posiadania polisy OC grozi kara, której wysokość ustalana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Wysokość kary uzależniona jest także od okresu w jakim brak jest ochrony ubezpieczeniowej. I tak przykładowo, w przypadku braku polisy powyżej 14 dni właściciel samochodu osobowego zapłaci 3500 zł kary, z kolei samochodu ciężarowego już 5250 zł. W przypadku krótszego okresu, wysokość kary będzie niższa. Do 3 dnia włącznie naliczane jest 20 proc., natomiast od 4 do 14 dnia 50 proc. pełnej kary.
Każdy kierowca powinien pamiętać o sprawdzaniu, czy pojazd, który zamierza prowadzić posiada ważną polisę OC. Jest to bardzo istotne, gdyż kierowca nieubezpieczonego pojazdu będzie wspólnie z jego właścicielem odpowiadał za szkody powstałe wskutek kolizji czy wypadku, co może mieć bardzo niekorzystne konsekwencje finansowe. Przy czym nie ma tutaj znaczenia czy chodzić będzie o samochód, motocykl, autobus, ciągnik czy quad. Sytuacje takie bardzo często zdarzają się w praktyce, gdyż według badań przeprowadzonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w roku 2013, co czwarty sprawca wypadku prowadził pojazd, będący własnością innej osoby. Zatem każdy wsiadając za kierownicę cudzego pojazdu, powinien być świadomy, że w przypadku spowodowania wypadku prowadząc pojazd nie posiadający wykupionego OC, będzie narażony razem z właścicielem pojazdu na poniesienie kosztów zwrotu odszkodowania wynikającego ze skutków wypadku. W praktyce wygląda to tak, że ofiary wypadku mającego miejsce w kraju otrzymają odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który to następnie występuje o zwrot wypłaconego odszkodowania do kierowcy i właściciela nieubezpieczonego pojazdu. W roku 2013 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął prowadzenie 3,5 tysiąca nowych spraw o zwrot odszkodowania wypłaconego ofiarom wypadków, z czego średnia kwota zwrotu wynosiła 10 tysięcy złotych.
Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.
Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38 lub 32 43 43 105, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.
Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Dodaj komentarz